Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 19

Baʼyel oxtos vokolil

Baʼyel oxtos vokolil

Li j-israeletike tikʼilik toʼox ta mosoil xchiʼuk sujatik yuʼun j-ejiptoetik sventa spasik tsatsal abtel. Li Jeovae la stak batel Moises xchiʼuk Aaron sventa xi xbat yalbeik li faraone: «Koltao batel li jteklumale sventa xbat yichʼikun ta mukʼ ta takixokol balumil». Pe jtoyba tajek li faraone, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Mu jventauk kʼusi chal li Jeovae. Muʼyuk ta jkolta batel li j-israeletike». Ta skoj taje, li faraone mas to tsots laj yakʼ abtejuk li j-israeletike. Jaʼ yuʼun li Jeovae oy kʼusi la snop tspasbe li faraone. ¿Kʼusi la spasbe? La stak talel lajuntos vokolil ta Ejipto. Li Jeovae xi laj yalbe li Moisese: «Mu xchʼunbun jmantal li faraone. Pe li sob okʼome te chbat ta ukʼum Nilo, bat albo ti tspas ta chʼichʼ li ukʼum ta skoj ti muʼyuk la skolta batel li jteklumale». La xchʼun mantal li Moisese, jaʼ yuʼun bat skʼel li faraone. Li faraone te skʼeloj kʼalal la smaj ta snamteʼ ukʼum Nilo li Aarone, vaʼun pas ta chʼichʼ li voʼe. Chopol tajek yikʼ kom li voʼe, mu xa stakʼ uchʼel xchiʼuk cham li choyetike. Pe li faraone mukʼ skʼan skolta batel li j-israeletike.

 Ta svukubal kʼakʼale, li Jeovae laj yalbe mantal Moises sventa xi xbat yalbe li faraone: «Mi mu xakolta batel li jteklumale, ta me jnojes ta rana li Ejiptoe». Pe muʼyuk la xchʼun mantal li faraone, jaʼ yuʼun li Aarone la stoy li snamteʼe, vaʼun lik nojuk ta rana sjunlej li lume. Buyuk xa noʼox oy li ranaetike yuʼun och ta yut naetik, muy ta temetik xchiʼuk och ta splatoal veʼlil. Jaʼ yuʼun li faraone, xi laj yalbe li Moisese: «Albo Jeova ti akʼo lajuk li jvokolkutike, vaʼun ta jkolta lokʼel li j-israeletike». Li Jeovae la spajesbe li svokolike. Ta tsʼakale, li j-ejiptoetike lik stsobik li chamem ranaetike. Ta skoj ti buyuk noʼox la sbusanike tuib tajek li balumile, pe li faraone muʼyuk la skolta batel xtok li jteklume.

Li Jeovae xi laj yalbe ta tsʼakal li Moisese: «Albo Aaron ti akʼo smaj ta snamteʼ li balumile. Mi la smaje, tspas ta usetik li polvoe». Taje kʼot onoʼox ta pasel, yuʼun buyuk xa noʼox oy li usetike, jech oxal lajik ta tiʼel ta us li krixchanoetike. Xi laj yalbeik faraon li junantik j-ejiptoetike: «¡Jaʼ laj yakʼ Dios li jvokoltik liʼe!». Akʼo mi jech, li faraone muʼyuk la skolta lokʼel li j-israeletike.

«Jaʼ yuʼun chkakʼbe snaʼik, chkakʼbe yilik ta j-echʼel li juʼel xchiʼuk kipale, vaʼun persa tsnaʼik ti jaʼ Jeova li jbie» (Jeremias 16:21).