Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 22

Kʼot ta pasel skʼelobil juʼelal ta Tsajal Nab

Kʼot ta pasel skʼelobil juʼelal ta Tsajal Nab

Kʼalal laj yaʼi faraon ti lokʼik xa batel ta Ejipto li j-israeletike, chopol to laj yaʼi ti laj yakʼ lokʼikuk batele. Jaʼ yuʼun xi laj yalbe mantal li yajsoltarotake: «Chapanik skotol li jkaretatak sventa paskʼope, bat jnutstik li j-israeletike. Muʼyuk la jkoltatik batel ti jechuke». Vaʼun li faraon xchiʼuk sviniktake bat snutsik li j-israeletike.

Li ta kʼakʼaltike, li Jeovae ta jvol tok la sbeiltas li steklumale, yan li ta akʼobaltike la stunes jvol kʼokʼ. Laj yalbe mantal ti akʼo te batikuk ta stiʼil Tsajal Nabe, ti akʼo te spas skarpanaike.

Ta tsʼakale, li j-israeletike laj yilik ti tal nutsvanuk li faraon xchiʼuk yajsoltarotake. Muʼyuk xa bu xbatik li j-israeletike, yuʼun li ta jote te oyik li soltaroetik ta Ejiptoe, li ta jot xtoke te oy li nabe. Lik avanikuk xchiʼuk xi laj yalbeik li Moisese: «¡Lijcham xa me un! ¿Kʼu yuʼun ti la alokʼesunkutik tal ta Ejiptoe?». Pe xi laj yal li Moisese: «Mu xaxiʼik, jmalatik avilik kʼu yelan tskoltautik li Jeovae». ¿Mi mu jechuk ti lek spatoj yoʼonton ta stojolal Jeova li Moisese?

Laje, li Jeovae laj yalbe j-israeletik ti akʼo stukiik li skarpanaike. Li vaʼ akʼobale, li Jeovae te laj yakʼ ta oʼlol li toke, vaʼun li toke jaʼ kakal ta oʼlol kom yuʼunik li j-ejiptoetik xchiʼuk j-israeletike. Ikʼ tajek osil kom ti bu oyik li j-ejiptoetike, pe ti bu oyik li j-israeletike oy sak osil.

 Te une, li Jeovae laj yalbe Moises ti akʼo syeʼ skʼob ta sba li nabe. Laje, li Jeovae laj yakʼ taluk tsatsal ikʼ sjunul akʼobal. Chʼak ta oʼlol li nabe. Vaʼun li j-israeletike lek takin ti bu echʼ xtuchʼik li nabe, xkoʼolaj kʼuchaʼal jun muro kom li voʼ ta jujujot xokonike.

Li yajsoltarotak faraone snutsojik ochel ta yut nab skotol li j-israeletike. Pe li Jeovae laj yakʼbe svokol li j-ejiptoetike, yuʼun la slokʼesanbe li syantailtak skaretaike. Vaʼun xi tsots avanik li soltaroetike: «¡Jatavkutik lokʼel, yuʼun li Jeovae yakal tstsak ta kʼop j-ejiptoetik sventa skolta li steklumale!».

Li Jeovae xi laj yalbe li Moisese: «Yeʼo akʼob ta sba li nabe». Vaʼun ta ora noʼox yal tal ta sba j-ejiptoetik li voʼ ti xkoʼolaj toʼox kʼuchaʼal muroe. Li faraon xchiʼuk sviniktake chamik, muʼyuk xa buchʼu kuxul kom yuʼunik.

Kʼalal te xa ox oyik ta jot nab skotol li krixchanoetike, xi la skʼejintaik li Diose: «Ta jkʼejinta li Jeovae, yuʼun jaʼ li Buchʼu toj toyol oye. La sjip ochel ta nab li kaʼetike xchiʼuk li buchʼutik kajajtik ta kaʼe». Kʼalal jaʼo chkʼejin li jteklume, li antsetike lik akʼotajikuk xchiʼuk lik stijik pandereta. Solel xmuyubajik tajek skotolik, yuʼun kolik xa-o lokʼel ta mosoil.

«Jaʼ yuʼun lek tsots koʼontontik xi chkaltike: ‹Jaʼ jkoltavanej kuʼun li Jeovae; muʼyuk chixiʼ. ¿Kʼusi xuʼ spasbun li krixchanoe?›» (Evreos 13:6).