Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 5

Tsmeltsan arka li Noee

Tsmeltsan arka li Noee

Ta mas tsʼakale lik epajuk li krixchanoetik ta balumile. Pe jutuk mu skotolikuk toj chopolik. Xchiʼuk oy junantik anjeletik ti la stoy sbaike, yuʼun laj yiktaik li vinajel sventa xtalik li ta balumile. ¿Mi xanaʼ kʼu yuʼun? Yuʼun tal spas sbaik ta krixchanoetik yoʼ xikʼik li antsetike.

Li anjeletik taje laj yil xnichʼnabik xchiʼuk li antsetik ti laj yikʼike. Kʼalal chʼiik xa ox talel li xnichʼnabik anjeletike, toj echʼ xa noʼox tsotsik xchiʼuk toj echʼ xa noʼox chmajvanik. Pe li Jeova muʼyuk bu laj yakʼ ti jech-o akʼo spasike. Jaʼ yuʼun la snop la slajes ta jun nojelal ta voʼ li chopol krixchanoetike, noj ta voʼ spʼejel li balumile.

Pe oy jun vinik ti toj jelel tajek xchiʼuk li yan krixchanoetike. Yuʼun li stuke skʼanoj tajek li Jeovae, jaʼ sbi Noe. Oy yajnil xchiʼuk oy oxib skeremtak, jaʼ Sem, Kam xchiʼuk Jafet. Naka oy xa yajnilik. Li Jeova laj yalbe Noe ti akʼo smeltsan jun arka ti pasbil ta teʼe, taje xkoʼolaj kʼuchaʼal jun mukʼta kaxa ti xuʼ xkajet chanav ta sba voʼe. Taje jaʼ sventa te x-ochik li Noe xchiʼuk yutsʼ yalal yoʼ kuxul xkomik li ta nojelal ta voʼe. Xchiʼuk xtok li Jeovae laj yalbe Noe ti akʼo stikʼ ochel epal chonbolometik sventa kuxul xkomik eke.

Ta anil noʼox lik smeltsan arka li Noee. Te van 50 jabil jalij sventa stsuts yuʼunik smeltsanel arka li Noe xchiʼuk yutsʼ yalale. Jaʼ jech la smeltsanik jech kʼuchaʼal laj yal li Jeovae. Li jabiletik taje li Noee la xchol mantal xchiʼuk laj yalbe krixchanoetik ti chtal nojelal ta voʼe. Pe muʼyuk buchʼu la xchʼun.

Avie sta xa yorail ti ch-ochik ta arkae, ¿mi chakʼan chanaʼ kʼusi chkʼot ta pasel?

«Jech kʼuchaʼal kʼot ta pasel ta skʼakʼalil Noee, jaʼ jech chkʼot ta pasel ek kʼalal liʼ xa oy li Xnichʼon krixchanoe» (Mateo 24:37).