Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jvokʼ xchanobil 2

Jvokʼ xchanobil 2

Li Jeovae, ¿kʼu yuʼun la slajes ta nojelal ta voʼ li krixchanoetik ta voʼnee? Yuʼun li baʼyel krixchanoetike, toj vokol laj yaʼiik spasel li kʼusitik leke. Jech kʼuchaʼal li Adan, Eva xchiʼuk li skeremik ti Kain sbie, yuʼun jaʼ la spasik li kʼusitik chopole. Jaʼ jutuk tajek li buchʼutik la spasik li kʼusitik leke, jech kʼuchaʼal Abel xchiʼuk li Noee. Pe ta skoj ti jutuk mu skotoluk li krixchanoetik lik tspasik li kʼusitik chopole, li Jeovae kʼot ta nopel yuʼun ti tslajese. Li ta jvokʼ xchanobil liʼe, ta jchantik ti Jeovae chakʼ venta li kʼusitik ta jpastike xchiʼuk ta jchantik ti muʼyuk bu ta xakʼ ti jech-o xbat ta yoʼontonik spasel kʼusitik chopol li krixchanoetike.

Ta jvokʼ liʼe

XCHANOBIL 3

La stoy sbaik ta stojolal Dios li Adan xchiʼuk Evae

¿Kʼu yuʼun toj tsots kʼoplal li jpets teʼ ti mu xkoʼolaj xchiʼuk li yantike? ¿Kʼu yuʼun la sloʼ li Evae?

XCHANOBIL 4

La smil yitsʼin ta skoj skapemal sjol

Li Diose jaʼ lek laj yil li matanal laj yakʼ Abele, jaʼ muʼyuk lek laj yil li yuʼun Kaine. Kʼalal laj yil jech li Kaine ilin tajek, oy kʼusi chopol la spas.

XCHANOBIL 5

Tsmeltsan arka li Noee

Kʼalal laj yikʼik antsetik li anjeletike. Ayin xnichʼonik toj chopolik tajek. Epaj li choplejale pe li Noee skʼanoj xchiʼuk la xchʼunbe smantal li Diose.

XCHANOBIL 6

Kuxul komik vaxakvoʼ krixchanoetik

Jalij 40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal li voʼe. Li Noe xchiʼuk yutsʼ yalale mas ta jun jabil la smalaik ta yut arka. Vaʼun albatik yuʼun Jeova ti xuʼ xa xlokʼike.