Li Jeovae, ¿kʼu yuʼun la slajes ta nojelal ta voʼ li krixchanoetik ta voʼnee? Yuʼun li baʼyel krixchanoetike, toj vokol laj yaʼiik spasel li kʼusitik leke. Jech kʼuchaʼal li Adan, Eva xchiʼuk li skeremik ti Kain sbie, yuʼun jaʼ la spasik li kʼusitik chopole. Jaʼ jutuk tajek li buchʼutik la spasik li kʼusitik leke, jech kʼuchaʼal Abel xchiʼuk li Noee. Pe ta skoj ti jutuk mu skotoluk li krixchanoetik lik tspasik li kʼusitik chopole, li Jeovae kʼot ta nopel yuʼun ti tslajese. Li ta jvokʼ xchanobil liʼe, ta jchantik ti Jeovae chakʼ venta li kʼusitik ta jpastike xchiʼuk ta jchantik ti muʼyuk bu ta xakʼ ti jech-o xbat ta yoʼontonik spasel kʼusitik chopol li krixchanoetike.