Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 94

Laj yichʼik chʼul espiritu li jchankʼopetike

Laj yichʼik chʼul espiritu li jchankʼopetike

Lokʼ xa ox lajuneb kʼakʼal smuyel batel ta vinajel li Jesuse. Vaʼun li yajchankʼoptak Jesuse laj yichʼik li chʼul espiritue. Taje jaʼo kʼot ta pasel ta Skʼinal Pentekostes ta sjabilal 33, epal krixchanoetik ti likemik tal ta yantik lumetike kʼotik ta Jerusalen yoʼ spasik li Kʼin taje. Xchiʼuk te van 120 yajchankʼoptak Jesus te oyik ta xchaʼkojal li jpʼej nae. Vaʼun ta anil noʼox oy kʼusi labal sba kʼot ta pasel. Yuʼun oy kʼusi yal tal ta sjolik li jchankʼopetik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal leb kʼokʼe, vaʼun te lik kʼopojikuk ta jeltos kʼopetik. Jech xtok laj yaʼiik ti tsots tajek xjumumet ikʼ li ta spʼejel nae.

Kʼalal laj yaʼiik li buchʼutik likemik tal ta yan lum ti oy kʼusi tsots yakal chnike, bat skʼelik ta anil li kʼusi kʼot ta pasel li ta nae. Vaʼun chʼayal to kʼot yoʼontonik kʼalal laj yaʼiik ti yakal chkʼopojik ta jeltos kʼop li jchankʼopetike. Jaʼ yuʼun xi laj yalike: «Li krixchanoetik liʼe, jaʼik jgalileaetik. ¿Kʼuxi xa noʼox ti yakal chkʼopojik ta jkʼoptike?».

Jaʼ yuʼun li Pedro xchiʼuk li yan jtakboletike la svaʼan sbaik ta yeloval skotol li krixchanoetike. Vaʼun xi laj yal li Pedroe: «Voʼoxuk laj  avakʼik ta milel li Jesuse, pe li Jeovae laj xa xchaʼkuxes xchiʼuk laj yakʼ chotluk ta sbatsʼikʼob. Jech xtok laj yakʼbunkutik li xchʼul espiritu jech kʼuchaʼal yaloj onoʼoxe, jaʼ yuʼun laj avaʼiik xchiʼuk laj avilik li skʼelobil juʼelal ta jpaskutike».

Vaʼun kʼalal laj yaʼiik li kʼusitik taje solel kʼot ta yoʼontonik, jaʼ yuʼun xi la sjakʼbeik li Pedroe: «¿Kʼusi skʼan jpaskutik?». Vaʼun xi takʼbatike: «Suteso avoʼontonik xchiʼuk ichʼik voʼ ta sbi li Jesukristoe, vaʼun chavichʼik ta moton li chʼul espiritue». Jaʼ yuʼun te van oxmil krixchanoetik laj yichʼik voʼ li jun kʼakʼal taje. Ta skoj taje lik epajuk tajek li jchankʼopetik ta Jerusalene jech xtok li jtakboletike la slikesik achʼ tsobobbailetik, jaʼ koliyal ti koltaatik yuʼun li chʼul espiritue. Jaʼ jech laj yakʼik ta chanel li kʼusi chanubtasvan komel li Jesuse.

«Mi jamal chachol batel ta ave ti jaʼ Kajvaltik li Jesuse xchiʼuk mi chachʼun ta avoʼonton ti jaʼ chaʼkuxesat yuʼun li Diose, chata akolel un bi» (Romanos 10:9).