Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 93

Sut ta vinajel li Jesuse

Sut ta vinajel li Jesuse

Li Jesus xchiʼuk li yajchankʼoptake te la stsob sbaik ta Galilea, vaʼun li Jesuse xi laj yalanbe mantal ti toj tsots skʼoplale: «Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetik ta skotol jteklumetike, chanubtasik ta xchʼunel skotol li kʼusitik laj kalboxuke xchiʼuk akʼbeik yichʼ voʼ». Xchiʼuk xi to albatike: «Vuleso me ta ajolik ti te jchiʼinoxuk-o skotol kʼakʼale».

Kʼalal chaʼkuxiem xa ox li Jesuse laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal sienal yajchankʼoptak ta Galilea xchiʼuk ta Jerusalen, oy to ep kʼusitik laj yakʼ ta chanel xchiʼuk ep skʼelobil juʼelal la spas, yuʼun 40 kʼakʼal liʼ to kom ta balumile. Ta slajebe, li Jesuse la stsob sba xchiʼuk yajtakboltak ta slajeb velta li ta Vits Olivatike. Jech xtok, xi onoʼox yalojbe yajtakboltak li Jesuse: «Liʼ me oyanik li ta Jerusalene jaʼ to mi laj avichʼik akʼbel li kʼusi yaloj chakʼboxuk li Jtote».

Li jtakboletike muʼyuk bu xaʼibeik smelolal li kʼusi laj yal li Jesuse, jaʼ yuʼun xi la sjakʼike: «¿Mi yuʼun chaʼoch xa ta ajvalil ta Israel avie?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Li Jeovae maʼuk to yorail chil ti chi-och ta ajvalil avie, pe jutuk xa skʼan xavichʼ atsatsalik kʼalal mi vul ta atojolalik li chʼul espiritu xchiʼuk chakʼotik ta kajtestigotak, jaʼ yuʼun bat cholik mantal ta Jerusalen, ta Judea, ta Samaria xchiʼuk kʼalal to ta namal balumil».

Vaʼun li Jesuse lik muyuk batel ta vinajel xchiʼuk mak batel ta tok. Li jchankʼopetike te skʼelojik-o batel ta vinajel li Jesuse, vaʼun sak chʼay batel.

Ta tsʼakale sutik batel ta Jerusalen li jchankʼopetike, yuʼun te toʼox oyik ta Vits Olivatik. Ti jech batik ta Jerusalene yuʼun nopem onoʼox xaʼiik ti te tstsob sbaik xchiʼuk tspasik orasion ta xchaʼkojal jpʼej nae. Jech xtok, li jchankʼopetike smalaojik ti x-akʼbatik yan beiltaseletik yuʼun li Jesuse.

«Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal liʼe ta xichʼ cholel ta spʼejel balumil sventa xaʼi skotol li jteklumetike, vaʼun ta xtal li slajebe» (Mateo 24:14).