Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 87

Li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kristoe

Li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kristoe

Li judioetike jujun jabil tspasik li Kʼin koltael ta 14 yuʼun Nisane. Jaʼ sventa svules ta sjolik ti kʼu yelan pojatik lokʼel yuʼun Jeova kʼalal mosoinbilik to ox ta Ejiptoe xchiʼuk ti ikʼatik batel li ta Albil balumile. Jaʼ yuʼun li ta sjabilal 33, li Jesus xchiʼuk li yajtakboltake la spasik li Kʼin koltael ta xchaʼkojal jpʼej na ta Jerusalene. Kʼalal laj xa ox yoʼontonik ta veʼele, xi laj yal li Jesuse: «Oy buchʼu junukal avuʼunik ti chakʼun ta kʼabale». Vaʼun li jtakboletike toj labal to sba laj yaʼiik, vaʼun xi la sjakʼbeike: «Kajval, ¿buchʼu jaʼ?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Li buchʼu chkakʼbe tana li jxetʼ pan liʼe, jaʼ li buchʼu chakʼun ta kʼabale». Li Jesuse laj yakʼbe Judas li jxetʼ pane. Vaʼun lokʼ batel li Judase.

Kʼalal laj xa ox spas orasion li Jesuse la stsak jpʼej pan, la svokʼ vaʼun laj yakʼbe li yajtakboltake. Xi laj yalanbee: «Veʼanik li pan liʼe, yuʼun jaʼ smelolal jbekʼtal ti chkakʼ ta atojolalike». Jech xtok la stsak jun kopa vino, la stojbe ta vokol yan velta li Jeovae vaʼun laj yakʼbe li yajtakboltake, xi laj yale: «Uchʼan akotolik, yuʼun jaʼ smelolal jchʼichʼel ti ta jmal sventa ep buchʼutik tsta perton ta skoj smulike. Jamal chkalboxuk ti chachiʼinikun ta ajvalil li ta vinajele. Jech xapasilanik jujun jabil sventa svulesobil ta ajolik». Li melel yajtsʼaklom Kristoe jech tspasilanik-o jujun jabil. Taje ojtikinbil kʼuchaʼal li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike.

 Kʼalal laj xa ox yoʼontonik ta veʼele, te lik svulilan sbaik li yajtakboltak ti buchʼu mas tsots skʼoplal yuʼunike. Jaʼ yuʼun xi laj yal li Jesuse: «Li buchʼu tskʼan mukʼ skʼoplal avuʼunike, skʼan bikʼit xakʼ sba».

Xi to laj yal li Jesuse: «Voʼoxuk kamigooxuk, jaʼ yuʼun chkalboxuk li kʼusi oy ta yoʼonton li Jtote. Li voʼone poʼot xa xisut batel ta vinajel yoʼ bu oy li Jtote, yan li voʼoxuke liʼ chakomike. Mi jech-o chakʼan abaik jech kʼuchaʼal jkʼanojoxuke, ta snaʼik skotol krixchanoetik ti voʼoxuk kajchankʼopoxuke».

Ta tsʼakal li Jesuse la spas orasion yoʼ skʼanbe vokol Jeova ti xchabibat skotol li yajtsʼaklomtake xchiʼuk ti akʼo jun yoʼonton jmoj x-abtejike. Xchiʼuk la skʼan ta orasion ti akʼo xichʼ chʼultajesbel sbi li Jeovae, ta tsʼakale jmoj la skʼejintaik Jeova xchiʼuk li yajtakboltak Jesuse, laje lokʼik batel. Skotol taje jaʼ jech la spasik kʼalal jutuk xa ox skʼan xichʼ xchukel batel li Jesuse.

«Mu xaxiʼ, uni jtsop chij, yuʼun li Atotike snopoj xa chakʼboxuk li Ajvalilale» (Lukas 12:32).