Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 81

Li Mantaletik ta Vitse

Li Mantaletik ta Vitse

Kʼalal laj xa ox stʼuj li 12 yajtakboltak li Jesuse yal batel li ta vitse. Vaʼun te bat yoʼ bu tsobol li krixchanoetik ti likemik talel ta Galilea, Judea, Tiro, Sidon, Siria xchiʼuk li ta jot ukʼum Jordane. Laj yikʼik tal li buchʼutik ip chaʼiike xchiʼuk li buchʼutik ochem pukuj ta yoʼontonike, vaʼun poxtaatik yuʼun li Jesuse. Laje te choti li ta stenlejal vitse, vaʼun te lik yalbe krixchanoetik kʼusi skʼan jpastik mi ta jkʼan chkamigointik li Jeovae. Yuʼun skʼan xkakʼtik venta ti jaʼ noʼox xuʼ tsbeiltasutik li Jeovae, jaʼ yuʼun skʼan jkʼantik. Pe mi muʼyuk jkʼanojtik li krixchanoetike, mu xuʼ jkʼantik ek li Jeovae. Jaʼ yuʼun skʼan lekuk xchiʼuk tukʼuk koʼontontik ta stojolal li yantike xchiʼuk ta stojolal li buchʼutik oy kʼusi chopol tspasbutike.

Jaʼ yuʼun xi laj yal li Jesuse: «Maʼuk noʼox bal mi akʼanoj li avamigotake, yuʼun skʼan xakʼanik ek li avajkontraike xchiʼuk skʼan xapas ta perton ta sjunul avoʼonton. Jaʼ yuʼun mi oy buchʼu ch-ilin ta atojolale skʼan baʼyel xbat akʼanbe perton, yuʼun skʼan jech xapas ti kʼu yelan chakʼan chavichʼ pasbel eke».

 Li Jesuse laj yakʼ lekil tojobtaseletik sventa mu jaʼuk xbat ta koʼontontik saʼel jkʼulejaltik li ta sba balumile. Yuʼun xi laj yale: «Jaʼ mas lek mi jaʼ yamigoot li Jeovae, jaʼ mu sta mi ep akʼulejale. Yuʼun xuʼ chbat ta elekʼ li atakʼine, pe li yamigoinel Jeovae muʼyuk buchʼu xuʼ xelkʼanbot. Jaʼ yuʼun mu xavat avoʼonton ta sventa li aveʼele, li kʼusi chavuchʼe xchiʼuk ta sventa li akʼuʼ apokʼe. Yuʼun kʼelo avil li mutetik ta vinajele, ta xchabiatik xchiʼuk chmakʼlinatik yuʼun li Jeovae. Mi jaʼ chavat tajek avoʼonton ta skoj taje, mu me jaʼuk xa jal chakuxi yuʼun. Vuleso me ta ajol ti snaʼoj Jeova li kʼusi chtun avuʼun jujun kʼakʼale».

Muʼyuk bu yaʼiojik-o jech li krixchanoetik ti kʼu yelan chanubtasvan li Jesuse. Yuʼun mu jechuk chchanubtasvanik li jnitvanejetik ta relijione. ¿Kʼu yuʼun jaʼ jun lekil jchanubtasvanej echʼ li Jesuse? Yuʼun skotol li kʼusi laj yakʼ ta chanele te likem talel ta stojolal li Jeovae.

«Jaʼ kuchik li kʼatlom teʼ kuʼune xchiʼuk chanbeikun jtalelal, yuʼun manxoun xchiʼuk bikʼit kakʼoj jba, vaʼun chata siketel avoʼontonik» (Mateo 11:29).