Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 85

Poxtavan ta savado li Jesuse

Poxtavan ta savado li Jesuse

Solel spʼajojik tajek Jesus li jfariseoetike, jaʼ yuʼun ta sabeik tajek smul sventa stikʼik ta chukel. Li jfariseoetike chalik ti muʼyuk lek ti chpoxtavan ta skʼakʼalil savado li Jesuse, yuʼun jaʼ skʼakʼal kux oʼontonal. Jun velta kʼalal jaʼo skʼakʼalil savadoe, li Jesuse laj yil jun maʼsat vinik ti yakal tskʼan limoxna ta kayee, vaʼun xi laj yalbe li yajtakboltake: «Kʼelo avilik kʼu yelan chpoxtaj ta sjuʼel Jeova li vinik liʼe». Vaʼun la stubta lum sventa spas ta achʼel, laje la xjaxbe ta sat li vinike xchiʼuk xi laj yalbee: «Bat poko asat li ta stankeal voʼ ta Siloame». Li vinike bat spok li sate vaʼun sba to velta laj yil osil.

Kʼalal laj yilik li krixchanoetik li kʼusi kʼot ta pasele, toj labal sba laj yilik jaʼ yuʼun xi laj yalike: «¿Mi mu jaʼuk li vinik ti te toʼox xchotet ta kʼan limoxnae? ¿O mi jaʼ noʼox ti xkoʼolajike?». Pe xi laj yal li vinik ti maʼsat toʼoxe: «Voʼonun». Jaʼ yuʼun xi la sjakʼbeike: «Pe, ¿kʼuxi jam li asate?». Vaʼun laj yal ti kʼuxi jam li sate. Laje, te laj yikʼik batel ta stojolal jfariseoetik sventa xal li kʼusi kʼot ta stojolale.

Vaʼun xi kʼot yalbe jfariseoetik li vinik ti maʼsat toʼoxe: «Li Jesuse la xjaxbun achʼel li ta jsate, vaʼun laj yalbun ti akʼo jpoke, jaʼ jech jam li jsate». Jaʼ yuʼun xi lik yalbe sbaik li jfariseoetike: «Mi chpoxtavan ta savado li Jesuse, maʼuk te likem tal ta stojolal Dios li sjuʼele». Pe xi laj yal li yantike: «Mi maʼuk likem tal ta stojolal Dios li sjuʼele, ¿kʼuxi xa noʼox ti chpoxtaj yuʼun li buchʼutik ip chaʼiike?».

Li jfariseoetike laj yikʼbeik tal stot smeʼ li vinik ti maʼsat toʼoxe xchiʼuk xi la sjakʼbeike: «¿Kʼuxi ti xil xa osil li akeremike?». Li stot smeʼe  mu skʼan xalik, yuʼun chiʼik ta stojolal li jfariseoetike yuʼun snaʼojik ti xuʼ snutsatik lokʼel ta snail tsobobbail li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal Jesuse, jaʼ yuʼun xi la stakʼike: «Mu jnaʼkutik ti kʼuxi jam li sate jakʼbeik stuk, yuʼun mukʼ xa». Li jfariseoetike ep to kʼusitik la sjakʼilanbeik li vinik ti maʼsat toʼoxe, pe xi noʼox takʼbatike: «Laj xa kalboxuk skotol. ¿Kʼu yuʼun ti solel chajakʼbeikune?». Kalal jech takʼbatik li jfariseoetike kapik tajek, vaʼun la snutsik lokʼel.

Ta mas tsʼakal li Jesuse bat skʼel li vinike, vaʼun xi la sjakʼbee: «¿Mi chavakʼ xchʼunel avoʼonton ta stojolal li Mesiase?». Xi la stakʼ li vinike: «Ti jnaʼuk buchʼue, ta xkakʼ xchʼunel koʼonton ta stojolal». Vaʼun xi laj yal li Jesuse: «Voʼon li Mesiasune». ¿Mi mu jechuk ti solel laj yakʼ ta ilel slekil yoʼonton li Jesuse? Jech, yuʼun la xpoxta li vinike xchiʼuk la skolta yoʼ oyuk xchʼunel yoʼontone.

«Chʼayemoxuk, yuʼun mi jaʼuk xavojtikinik li kʼusi chal Tsʼibetike mi jaʼuk li sjuʼel Diose» (Mateo 22:29).