Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 71

La xchabi Jesus li Jeovae

La xchabi Jesus li Jeovae

Oy toʼox jun lum li ta slokʼeb kʼakʼal ta Israele, li krixchanoetik tee xchʼunojik ti xuʼ chbeiltasatik yuʼun li estreyaetike. Jun akʼobale oy jayvoʼ viniketik laj yilik ta vinajel ti oy kʼusi stsʼayayet xchiʼuk ti yakal chanav batel ti xkoʼolaj ta estreya yilele, vaʼun la stsʼakliik batel kʼalal to ta Jerusalen. Pe li viniketik taje, xi la sjakʼilanbeik batel li jnaklejetik ta bee: «¿Bu oy li uni olol ti chkʼot ta ajvalil yuʼun li judaetike? Yuʼun tal kichʼkutik ta mukʼ».

Li ajvalil ta Jerusalen ti jaʼ li Erodese laj yaʼi li aʼyej ta sventa li jun achʼ ajvalile. Solel la svul tajek yoʼonton, jaʼ yuʼun xi la sjakʼbe li bankilal paleetike: «¿Bu onoʼox albil skʼoplal ti chvokʼ li ajvalil taje?». Xi la stakʼik li bankilal paleetike: «Li j-alkʼopetike laj yalik ti te chvokʼ ta Belene». Jaʼ yuʼun li Erodese la stak ta ikʼel li viniketik ti likemik ta slokʼeb kʼakʼale, vaʼun xi laj yalbee: «Bat saʼik ta Belen li olole. Vaʼun te xtal avalbeikun ti bu oye. Yuʼun ta jkʼan chkichʼ ta mukʼ ek». Pe taje mu meleluk.

Li estreyae lik xanavuk yan velta, vaʼun li viniketike la stsʼakliik batel jaʼ to ti kʼuxi kʼotik ta Belene. Li estreyae te kʼot pajuk ta jpʼej na ti bu oy li Jesuse, vaʼun li viniketike ochik li ta yut nae, te la staik li neneʼ Jesus xchiʼuk li smeʼ ti jaʼ li Mariae. Vaʼun lik yichʼik ta mukʼ xchiʼuk laj yakʼbeik smoton li neneʼ Jesuse laj yakʼbeik oro, pom [insienso] sventa chchikʼik xchiʼuk muil poxil ti mirra sbie. Pe, ¿mi jaʼ van la stak batel Jeova li viniketik yoʼ bu oy li neneʼ Jesuse? Maʼuk. Maʼuk stakoj batel li Jeovae.

Li ta akʼobaltik taje li Jeovae xi laj yalbe ta xvayich li Josee: «Likan, ikʼo batel li uni olol xchiʼuk smeʼe, jatavan batel ta Ejipto, te koman-o jaʼ to mi laj kalbot ti chasut talele, yuʼun li Erodese yakal tsaʼ sventa tsmil li uni olole». Jaʼ yuʼun li Jose, li yajnil xchiʼuk li uni neneʼ Jesuse batik noʼox li ta Ejiptoe.

Jech noxtok li Jeovae laj yalbe li viniketik ti likemik ta slokʼeb kʼakʼal ti akʼo mu sutikuk batel ta stojolal li Erodese. Vaʼun kʼalal laj yakʼ venta Erodes ti muʼyuk sutik batel li viniketike, solel ilin tajek. Ta skoj ti muʼyuk la sta li Jesuse, laj yal mantal ti akʼo smilik skotol li neneʼetik ta Belen ti koʼol sjabilalik xchiʼuk li Jesuse. Pe li Jesuse muʼyuk kʼusi la snuptan yuʼun te xa ox oyik ta Ejipto.

 Ta mas tsʼakale cham li Erodese. Vaʼun xi laj yalbe Jose li Jeovae: «Xuʼ xa xasutik batel li ta Israele, yuʼun muʼyuk xa xibal sba». Jaʼ yuʼun li Jose, li Maria xchiʼuk li Jesuse sutik batel li ta Israele, vaʼun te kʼot nakiikuk li ta jteklum Nasarete.

«‹Jaʼ jech chkʼot ta pasel li kʼusi chlokʼ ta kee›. [...] Chkʼot ta pasel yuʼun ta melel li kʼusi tskʼan koʼontone xchiʼuk lek chkʼot ta pasel skotol li kʼusi chkale» (Isaias 55:11).