Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 61

Muʼyuk la skejan sbaik

Muʼyuk la skejan sbaik

Kʼalal echʼem xa ox kʼuuk sjalil ti la xvaychinta mukʼta lokʼol li ajvalil Nabukodonosore, la spas jun mukʼta lokʼol ti pasbil ta oroe. Li lokʼole te la svaʼan ta stenlejaltik Dura. Vaʼun la stak ta ikʼel skotol li buchʼutik mas tsots skʼoplalik ta sjunul lum sventa xbatik ta yeloval li lokʼole, ikʼatik ek li Sadrak, Mesak xchiʼuk li Abednegoe. Xi laj yal mantal li ajvalile: «¡Mi laj avaʼiik chlik bakʼuk li okʼes, arpa xchiʼuk yan stijobil sonetike, skʼan xakejan abaik ta stojolal li lokʼole. Buchʼuuk noʼox ti mu skejan sba ta stojolale chichʼ tikʼel ochel li ta orno ti tsanbil skʼakʼale!». ¿Kʼusi chanop li voʼote? ¿Mi ta van skejan sbaik ta stojolal lokʼol li oxvoʼ j-evreoetike? O ¿mi jaʼ noʼox van chichʼik ta mukʼ li Jeovae?

Laje laj yal mantal ajvalil ti akʼo xichʼ tijel li sone. Vaʼun keji skotolik xchiʼuk lik yichʼik ta mukʼ li lokʼole. Pe mu jechuk la spasik li Sadrak, Mesak xchiʼuk li Abednegoe. Pe oy jayvoʼ viniketike laj yilik xchiʼuk xi bat yalbeik li ajvalile: «Li oxvoʼ j-evreoetike muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ li lokʼol apasoje». Vaʼun takatik ta ikʼel yuʼun Nabukodonosor li oxvoʼ j-evreoetike xchiʼuk xi albatike: «Chkakʼ anopik yan velta mi chavichʼik ta mukʼ li lokʼole. Mi mu xakʼan xavichʼik ta mukʼe, ta jtikʼoxuk ochel li ta orno ti tsanbil skʼakʼale. Mi junuk dios xuʼ skoltaoxuk lokʼel ta jkʼob». Xi laj yal li oxvoʼ j-evreoetike: «Mu persauk xavakʼ jnopkutik yan velta. Xuʼ yuʼun skoltaunkutik li Jdioskutike. Ajvalil, akʼo mi mu skoltaunkutik, pe muʼyuk chkichʼkutik ta mukʼ li lokʼole».

Solel ilin tajek li Nabukodonosore. Xi laj yalbe li sviniktake: «¡Vukub velta x-echʼ to skʼakʼal xatsanik jech kʼuchaʼal chapasik onoʼoxe!». Laje xi laj yalbe li  yajsoltarotake: «¡Chukik li viniketik liʼe xchiʼuk jipik ochel li ta ornoe!». Ta skoj ti toj kʼokʼ tajek li ornoe chamik li soltaroetik kʼalal nopajik batele. Kʼalal te xa ox oyik ta kʼokʼ li oxvoʼ j-evreoetike, li Nabukodonosore la skʼel ochel li yut ornoe, jaʼ to laj yil ti chanvoʼik xa ti buchʼutik chanavik ta yute, maʼuk xa noʼox oxvoʼ. Xiʼ tajek li ajvalile, vaʼun xi la sjakʼbe li yaj-abteltake: «¿Mi mu oxvoʼuk noʼox li viniketik la jiptik ochel ta kʼokʼe? Pe chanvoʼ xa viniketik te oyik chkil, pe li june ¡xkoʼolaj ta jun anjel yilel!».

Li Nabukodonosore nopaj batel mas li ta ornoe xchiʼuk tsots xi laj yale: «¡Lokʼanik tal, voʼoxuk li yajtuneloxuk Dios ti toj toyol oye!». Skotolik labal sba laj yilik ti lokʼik tal ta kʼokʼ li Sadrak, Mesak, Abednego xchiʼuk ti muʼyuk kʼakʼemike. Mi jutebuk kʼakʼem snukulilik, stsatsal sjolik, skʼuʼ spokʼik mi jaʼuk yichʼojbeik yikʼ chʼail xtok.

Xi laj yal li ajvalile: «¡Toj mukʼ li Dios yuʼun Sadrak, Mesak xchiʼuk Abednegoe! La stak tal yaj-anjel sventa tskolta li yajtuneltake. Stuk noʼox jech li Sdiosike».

Jpʼel ta yoʼontonik ti tukʼ chakʼ sbaik ta stojolal Jeova li oxvoʼ j-evreoetike, mu ventauk kʼusi xuʼ xkʼot ta stojolalik. Li voʼot une, ¿mi tukʼ-o chavakʼ aba ek?

«Jaʼ noʼox skʼan xavichʼ ta mukʼ li Jeova Dios avuʼune xchiʼuk jaʼ noʼox stuk skʼan xapasbe xchʼul abtel» (Mateo 4:10).