Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 60

Li Ajvalilal ti te oy-o sbatel osile

Li Ajvalilal ti te oy-o sbatel osile

Jun akʼobale, oy kʼusi labal sba la xvaychinta li ajvalil Nabukodonosore. Ta skoj ti laj yat tajek yoʼontone, solel mu x-och svayel. Jaʼ yuʼun la stak ta ikʼel li buchʼutik tspasik majiae xchiʼuk xi laj yalanbee: «Albeikun smelolal li kʼusi la jvaychintae». Xi la stakʼike: «Ajvalil, albunkutik ti kʼusi la avaychintae». Xi laj yal li Nabukodonosore: «¡Moʼoj un, voʼoxuk chavalbeikun li kʼusi la jvaychine, yuʼun ta jmiloxuk mi muʼyuk laj avalbeikune!». Xi laj yalik yan veltae: «Pe albunkutik li kʼusi la avaychintae, vaʼun chkalbotkutik kʼusi smelolal». Xi la stakʼ li ajvalile: «Jaʼ noʼox chaloʼlaikun. ¡Albeikun li kʼusi la jvaychintae!». Xi la stakʼike: «Muʼyuk buchʼu xtakʼ yuʼun li kʼusi chajakʼe. Li kʼusi chajakʼe toj tsots».

Li Nabukodonosore ilin tajek, jaʼ yuʼun laj yal mantal ti akʼo xichʼik milel skotol li pʼijil viniketik ta jteklume. Xchiʼuk ti akʼo yichʼik milel ek li Daniel, Sadrak, Mesak xchiʼuk li Abednegoe. Jaʼ yuʼun li Daniele la skʼanbe vokol ti akʼo to smala li ajvalile, vaʼun la spas orasion xchiʼuk yamigotak sventa xkoltaatik yuʼun li Jeovae. ¿Kʼusi van la spas li Jeovae?

Li Daniele akʼbat iluk yuʼun Jeova ti kʼusi la xvaychinta li Nabukodonosore xchiʼuk kʼusi smelolale. Li ta yokʼomale, li Daniele ay skʼopon li yajtunel ajvalile xchiʼuk xi laj yale: «Mu xamilik li pʼijil viniketike. Voʼon ta xkalbe kʼusi smelolal li xvayich ajvalile». Laje ikʼat batel ta stojolal li Nabukodonosore. Li Daniele xi laj yalbe li ajvalile: «Laj xa yakʼ avil Dios ti kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale. Li avayiche jaʼ liʼe: laj avil jun mukʼta lokʼol ti pasbil ta oro li sjole, li stiʼ yoʼonton xchiʼuk steʼel skʼobe pasbil ta plata, li xchʼut xchiʼuk li yoʼtake pasbil ta kovre, li steʼel yoke pasbil ta takʼin xchiʼuk li xpachʼomal yoke pasbil ta takʼin ti kapal ta achʼele. Laje te lik talel jpʼej ton ta vits, vaʼun tsots tajek la sta ta vokʼel li yok lokʼole. Toj lilijel kʼot li lokʼole, vaʼun kuchat batel ta ikʼ li spolvoale jech te laj-o skʼoplal. Li tone pas ta jun mukʼta vits ti noj yuʼun spʼejel balumile».

 Vaʼun xi laj yal li Daniele: «Li smelolal avayiche jaʼ liʼe: li sjol lokʼol ti pasbil ta oroe jaʼ skʼoplal li ajvalilal avuʼune. Ti bu pasbil ta platae jaʼ jun ajvalilal ti chtal ta tsʼakal mi laj li ajvalilal avuʼune. Li kovre jaʼ smelolal yan ajvalil ti chtal ta tsʼakale xchiʼuk ti jaʼ tsventain spʼejel balumile. Li ajvalilal chtale tsots tajek kʼuchaʼal li takʼine. Ta slajebal xae, ta xtal jun ajvalilal ti skontrainoj sbaike, jvokʼe lek tsots kʼuchaʼal li takʼine, yan li jvokʼe kʼun kʼuchaʼal achʼel. Li ton ti pas ta jun vitse jaʼ skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose, ti jaʼ chakʼbe slajeb li yan ajvaliletik xchiʼuk te oy-o sbatel osil».

Li Nabukodonosore la skejan sba xchiʼuk la snijan sba ta yeloval li Daniele. Xi laj yale: «Jaʼ laj yakʼ anaʼ Dios li kʼusi la jvaychintae. Mi jaʼuk xkoʼolaj xchiʼuk yan diosetik». Li Nabukodonosore muʼyuk la smil li Daniele, yuʼun la svaʼan ta bankilal yuʼun skotol li pʼijil viniketike xchiʼuk la svaʼan ta ajvalil ta jun jteklum te ta Babilonia. ¿Mi laj avakʼ venta kʼuxi takʼbat s-orasion yuʼun Jeova li Daniele?

«Laj yichʼik tsobel ti bu Armajedon sbi ta evreoe» (Apokalipsis 16:16).