Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 64

Te tikʼil ta xchʼen leonetik li Daniele

Te tikʼil ta xchʼen leonetik li Daniele

Li Dario ti likem ta Mediae jaʼ yan ajvalil echʼ ta Babilonia. Li Darioe laj yakʼ venta ti stuk noʼox jech li Daniele, jaʼ yuʼun laj yakʼbe sbain li viniketik ti mas tsots skʼoplalik ta sjunul jteklume. Li vaʼ viniketike muʼyuk lek chilik li Daniele xchiʼuk tskʼan ox tsmilik yaʼiik. Li viniketike snaʼojik ti oxib velta ta kʼakʼal tskʼopon Jeova li Daniele, jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Darioe: «Mukʼul ajvalil, alo jun achʼ mantal ti skotoluk krixchanoetik voʼotuk noʼox xichʼikot ta mukʼe. Mi oy buchʼu mu xchʼun li mantal taje, akʼo yichʼ jipel ochel ta xchʼen leonetik». Taje lek laj yaʼi li Darioe, vaʼun laj yakʼ li mantal taje xchiʼuk laj yakʼ sfirma .

Kʼalal laj yaʼi Daniel ti lokʼ li achʼ mantal taje, bat ta sna. Kʼalal kʼote, la skejan sba ta yeloval li sventana ti jamal yuʼune, vaʼun la skʼopon li Jeovae. Li chopol viniketike ochik ta anil li ta sna Daniele, vaʼun te kejel tspas orasion la staik. Xi bat yalbeik ta anil li Darioe: «Li Daniele muʼyuk chchʼun li amantale. Oxib velta ta kʼakʼal tskʼopon li Dios yuʼune». Li Darioe lek skʼopon li Daniele, jaʼ yuʼun mu skʼan ti xichʼ milele. Sjunul kʼakʼal la snopilan kʼusi xuʼ spas sventa skolta li Daniele. Pe li ajvalile mu kʼusi stakʼ spas sventa xchʼaybe sbalil li mantal la spas firmare. Jaʼ yuʼun, laj yal mantal ti akʼo yichʼ tikʼel ta xchʼen li jtiʼval leonetike.

 Li vaʼ akʼobale solel mu x-och svayel li Darioe, yuʼun tsvul yoʼonton ta stojolal li Daniele. Kʼalal sakube, bat skʼel ta anil ti bu tikʼil li Daniele, vaʼun xi laj yaptae: «¡Daniel!, ¿mi la xchabiot li Adiose?».

Li Darioe laj yaʼi ti oy buchʼu kʼopoje. Jaʼ takʼav tal li Daniele, xi laj yale: «Li yaj-anjel Jeovae la smakbe ye li leonetike, vaʼun muʼyuk la stiʼikun». Muyubaj tajek li Darioe, jaʼ yuʼun laj yal mantal ti akʼo slokʼesik tale. Mi jsetʼuk kʼusi pasbat yuʼun leonetik li Daniele. Laje xi laj yal mantal li ajvalile: «¡Jipik yalel ta xchʼen leonetik li buchʼutik la stikʼbeik smul Daniele!». Kʼalal jipatik ochel li viniketike, ta anil noʼox lajik ta tiʼel yuʼun li leonetike.

Xi laj yalbe mantal steklumal li Darioe: «Akotolik skʼan xavichʼik ta mukʼ li Sdios Daniele. Yuʼun jaʼ koltaat yoʼ muʼyuk xtiʼat yuʼun li leonetike».

Li voʼot une, ¿mi jech chapas kʼuchaʼal li Daniele? ¿Mi jujun kʼakʼal chakʼopon li Jeovae?

«Snaʼoj Jeova kʼu yelan tskolta lokʼel ta preva li buchʼutik lek ch-ichʼat ta mukʼ ta sjunul yoʼontonike» (2 Pedro 2:9).