Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 2

Li Diose la spas li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse

Li Diose la spas li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse

Li Jeovae la stʼuj jsep osil sventa skʼatajes ta jun nichimaltik, Eden laj yakʼbe sbi. Tee oy toʼox ep ta chop nichimetik, teʼetik xchiʼuk chonbolometik. Ta tsʼakale, li Jeova la smeltsan li baʼyel vinike, jaʼ sbi Adan. Yoʼ smeltsane la stunes lum, vaʼun la xvuchʼtabe sniʼ. ¿Mi xanaʼ kʼusi kʼot ta pasel? ¡Lik kuxiuk li Adane! Vaʼun li Jeova laj yalbe ti akʼo xchabi li nichimaltike xchiʼuk ti akʼo xakʼbe sbi skotol li chonbolometike.

Xi laj yalbe mantal Adan li Jeovae: «Xuʼ chaloʼ skotol li sat teʼetik liʼ oy ta tsʼunobaltike. Jaʼ noʼox mu xuʼ xaloʼbe sat jpets teʼ, yuʼun mi la loʼe, ta xacham».

Ta jelavele xi laj yal li Jeovae: «Ta jpasbe jun yajkoltaobbail li Adane». Jaʼ yuʼun laj yakʼ akʼo ochuk pim svayel li Adane, vaʼun te lik slokʼesbe jun xchʼilteʼ sventa smeltsanbe-o ta yajnil. Eva la sbiin. Li Adan xchiʼuk Evae  jaʼik li baʼyel nupultsʼakale. ¿Kʼu yelan laj yaʼi sba Adan kʼalal laj yil li yajnile? Solel muyubaj tajek yuʼun xi laj yale: «¡Kʼelo avil kʼusi la smeltsan-o xchiʼuk jun jchʼilteʼ li Jeovae! ¡Xikoʼolajkutik tajek!».

Li Jeovae laj yalbe Adan xchiʼuk Eva ti akʼo x-alaj xnichʼnajik sventa snojesik li balumile. Yuʼun li Jeovae oy ta yoʼonton ti akʼo xkuxetuk noʼox yoʼonton ch-abtejik yoʼ skʼatajesik ta jun paraiso spʼejel li balumile. Vaʼun jaʼ jech chkoʼolaj kʼuchaʼal li nichimaltik Edene. Pe muʼyuk bu xkʼot ta pasel, ¿kʼu yuʼun? Taje jaʼ ta jchantik li ta yan xchanobile.

«¿Mi muʼyuk akʼelojik ti la spas jun vinik xchiʼuk jun ants ta slikebal li buchʼu pasvane?» (Mateo 19:4).