Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 18

Akʼo yakʼ ta xkuxlejalik li mantal chavale

Akʼo yakʼ ta xkuxlejalik li mantal chavale

1 Korintios 9:​19-​23

KʼUSI SMAKOJBE SKʼOPLAL: Oyuk kʼusi snopbeik skʼoplal avuʼun li buchʼutik chaʼibote; akʼo snopik ti oy kʼusi achʼ la xchanike.

KʼUXI TA PASEL:

  • Teuk me ta ajol li kʼusi snaʼik xa li buchʼutik chaʼibote. Mu jaʼuk noʼox xachaʼal li kʼusi snaʼojbeik xa onoʼox skʼoplale, koltao li buchʼutik chaʼibot ti oy kʼusi yan xuʼ xaʼibeik smelolale.

  • Sabo smelolal xchiʼuk nopbo skʼoplal. Mi xuʼ chavile, jaʼ xaval li kʼusi muʼyuk mas ojtikinbile o li kʼusi jaʼtik to kʼot ta pasel sventa xavalbe smelolal li kʼusi mas tsotsik skʼoplale. Nopo lek kʼuxi snitojbe sba skʼoplal xchiʼuk li kʼusi la anop chatunese.

  • Akʼo ta ilel kʼuxi xuʼ xakʼ ta xkuxlejalik. Albo smelolal kʼuxi xuʼ xkoltaatik-o yuʼun li beiltaseletik ta Vivlia li ta xkuxlejalik jujun kʼakʼale. Alo li kʼusitik chkʼotanuk ta pasele, li talelaletike xchiʼuk li kʼusitik chichʼ pasel ti tsotsik skʼoplal chaʼiik li buchʼutik te chchikintabote.