Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 14

Jambo lek smelolal li kʼusitik mas tsotsik skʼoplale

Jambo lek smelolal li kʼusitik mas tsotsik skʼoplale

Evreos 8:1

KʼUSI SMAKOJBE SKʼOPLAL: Koltao sventa stsʼetanbeik lek xchikinal li kʼusi chaval batele xchiʼuk jamal xaval ti kʼuxi snitojbe sba skʼoplal li kʼusi mas tsotsik skʼoplal li ta atemae xchiʼuk li kʼusi oy ta avoʼonton akʼo spasike.

KʼUXI TA PASEL:

  • Nopo baʼyel li kʼusi chakʼan akʼo spasike. Kʼalal chachapan abae teuk me ta anopben liʼe: mi jaʼ noʼox chaval jun aʼyej, mi oy kʼusi chavakʼ ta chanel o mi chatijbe yoʼonton li buchʼutik chaʼibote. Kʼelo lek mi tskoltaot skotol li kʼusitik mas tsots skʼoplal la atʼuj sventa xaval li kʼusi oy ta avoʼonton akʼo xchanike.

  • Albo lek smelolal li atemae. Kʼalal yakal chavetʼes li mantale, vulesbo ta sjolik li atemae, taje xuʼ jech xapas kʼalal chachaʼalilan jpʼelantik kʼop ti bu mas tsotsik skʼoplale o yan kʼopetik ti xkoʼolaj-oe.

  • Jamaluk xchiʼuk kʼunuk ta aʼiel li kʼusi mas tsots skʼoplal chavale. Jaʼuk noʼox xatʼuj li kʼusi mas tsotsik skʼoplal ti jaʼ noʼox xlaj aval-o ti kʼu sjalil akʼbilote, ti teuk snitojbe sba skʼoplal xchiʼuk li atemae. Mu toj epuk xatʼuj li kʼusi mas tsotsik skʼoplale xchiʼuk jamaluk ta aʼiel li kʼusi chavale, pajan jlikeluk kʼalal chaval ta jujutose, pe mu me ta aniluk xajel li kʼusi chavale.