Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

XCHANOBIL 1

Lekuk ti kʼu yelan chalikes aloʼile

Lekuk ti kʼu yelan chalikes aloʼile

Echos 17:22

KʼUSI SMAKOJBE SKʼOPLAL: Skʼan stij oʼontonal ti kʼu yelan chalikes aloʼile, ti jamaluk ta aʼiel li tema chavalbe skʼoplale xchiʼuk albo lek smelolal ti kʼu yuʼun skʼan oyuk ta yoʼontonik li mantal chavetʼese.

KʼUXI TA PASEL:

  • Tijbo yoʼontonik sventa xchikintaik: Oyuk kʼusi xajakʼ, oyuk kʼusi xaval, alo junuk loʼil ti kʼotem ta pasel ta melele o alo kʼusi jaʼtik to kʼotanuk ta pasel ti xuʼ stijbe yoʼonton li buchʼutik chchikintabote.

  • Jambo lek smelolal li atemae. Ti kʼu yelan chalikes aloʼile akʼo sjambe lek smelolal li atemae xchiʼuk li kʼusi oy ta avoʼonton chavakʼ ta chanele.

  • Albo lek smelolal ti kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal li atemae. Jaʼuk xaval li kʼusi chtun yuʼunik chavil li buchʼutik chchikintabote. Mi jech chapase, ta me xakʼik venta ti chkoltaatik-o li kʼusi chavalbe skʼoplale.