Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 11

Kʼejojetik ti chchanubtasutik xchiʼuk tspat koʼontontike

Kʼejojetik ti chchanubtasutik xchiʼuk tspat koʼontontike

Li David xchiʼuk yan jtsʼibajometike la smeltsanik kʼejojetik sventa yichʼobil ta mukʼ Jeova. Li slivroal Salmoe yichʼoj 150 kʼejojetik

LI SLIVROAL Vivlia ti mas mukʼe jaʼ jvokʼ chʼul kʼejojetik ti te van jmil jabil jalij ta stsʼibaele. Li buchʼutik la stsʼibaike laj yalbeik skʼoplal li yutsil xchʼunel yoʼontonik ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe. Jech xtok, laj yalik ep kʼusitik chaʼi ta yoʼontonik, jech kʼuchaʼal li muyubajel xchiʼuk li kʼusi kʼuxe, li stojel ta vokol xchiʼuk li sutesel oʼontonale, li kʼupil kʼoptael xchiʼuk li at-oʼontone. Skotolik taje jaʼik krixchanoetik ti la skʼanik Diose xchiʼuk ti nopol laj yaʼi sbaik ta stojolale. Jkʼeltik jayibuk loʼiletik ti chichʼ albel skʼoplal ta slivroal Salmoe.

Li Mukʼul Jpas mantal ta vinajel-balumile, li Jeovae, sta-o ta jkʼejintatik xchiʼuk ti chkichʼtik ta mukʼe. Ti voʼot Jeova * abie, ti voʼot noʼox atuk te oyot ta vinajele, ti oy ta akʼob skotol li balumile, xi chal li Salmo 83:18. Oy ep salmoetik ti tskʼupil kʼoptaik Jeova ta skoj ti la spas li vinajele, li kʼanaletike, li kuxlejal ta Balumile xchiʼuk li labal sba sbekʼtal stakopal krixchanoe (Salmos 8, 19, 139 xchiʼuk 148). Yantike chichʼik ta mukʼ Dios ta skoj ti la spoj xchiʼuk la skolta li buchʼutik tukʼ yoʼontonik ta stojolale (Salmos 18, 97 xchiʼuk 138). Li yantik xtoke, tsmuyubtaik ta skoj ti jaʼ jun tukʼil Dios ti tskolta li buchʼutik chichʼik ilbajinele xchiʼuk ti chakʼbe stoj smul li buchʼutik chopolike (Salmos 11, 68 xchiʼuk 146).

Li buchʼutik skʼanojik Jeovae tskolta xchiʼuk tspatbe yoʼonton. Xuʼ xkaltik ti Salmo 23 jaʼ li bu mas ojtikinbile, tee li Davide tskoʼoltas ta jun jkʼanvanej jchabichij li jTotik ta vinajele, ti tsbeiltas, tspoj xchiʼuk chchabi li xchijtake. Li ta Salmo 65:2 tsvules ta joltik ti jaʼ j-aʼyej orasion li Jeovae. Kapal xtok li buchʼutik spasojik kʼusitik toj chopol ta xkuxlejalike staoj spatobil yoʼontonik li ta Salmo 39 xchiʼuk 51. Te taje, li Davide chakʼ ta ilel ti sutesoj yoʼonton ta melel ta skoj li stsatsal multake xchiʼuk ti xchʼunoj ti chchʼaybat smul yuʼun Diose. Li ta Salmo 55:22 chalbutik ti akʼo jpat koʼontontik ta stojolal Jeovae xchiʼuk ti kakʼtik akʼo sventain li jvokoltike.

Ta stojolal Ajvalilal yuʼun Mesías chichʼ talel jun achʼ balumil li Jeovae. Epal loʼiletik ta Salmoe te ta jtabetik skʼoplal li Mesiase, li Ajvalil albil skʼoplale. Jech kʼuchaʼal liʼe, li Salmo 2 chalbe skʼoplal ti Ajvalil taje tslajesbe skʼoplal li chopol lumetik ti chkontrainate. Li ta Salmo 72 chalbe skʼoplal ti tslajesbe skʼoplal li viʼnale, li kʼusitik muʼyuk tukʼe xchiʼuk skotol li ilbajinele. Jech kʼuchaʼal chal Salmo 46:9, ta stojolal li Ajvalilal yuʼun Mesiase li Diose tslajesbe skʼoplal li pas kʼopetike xchiʼuk chchʼuchʼultajes skotol li tukʼetike. Jech noxtok, li ta Salmo 37 chalbutik ti muʼyuk xa chopol krixchanoetik li ta achʼ balumile xchiʼuk ti jun yoʼonton chkuxiik sbatel osil li buchʼutik tukʼike.

(Lokʼem ta slivroal Salmos.)

^ par. 5 Sventa cha naʼ kʼu yuʼun laj yichʼ jelel ta «JEOVA» li jpʼel kʼop «MUCʼUL DIOS» xie; kʼelo li tsʼib ta yok vun ta Éxodo 3:14 ta Xchʼul Cʼop ti Jtotic Diose, ta skʼop Chamula ti xi chal jvokʼe: «Ti ta scʼop Dios ti jelubtasbil ta castilla cʼope, oy jlom libro ta xal “JEHOVAH”. Oy jlom libro ta xal “SEÑOR”. Yan ti ta libro liʼe oy bu ta xal “DIOS”, oy bu ta xal “AJVALIL”».