Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 8

Chuʼuninik Canaán li steklumal Israele

Chuʼuninik Canaán li steklumal Israele

Li Josuee tsbeiltasvan sventa chuʼuninik Canaán. Li Jeovae tsvaʼan jchapanvanejetik sventa tspoj ta skʼob yajkontratak li steklumale

KʼALAL skʼan toʼox jayibuk siglo x-ochik ta Canaán li Israele, li Jeovae laj onoʼox yalbe Abraham ti jaʼ chuʼunin snitilulal li balumil taje. Li avi une, jutuk xa skʼan chichʼik li Albil Balumil li j-israeletike, jaʼ beiltasbilik yuʼun li Josuee.

Li Diose la snop ti sta-o chichʼik ulesel li jcanaanetike, yuʼun toj echʼem tsaʼik kʼop xchiʼuk toj echʼem xmulivajik. Jech oxal chaʼa, laj yalbe mantal li j-israeletik ti akʼo yulesik ta j-echʼel li jteklumetik ta Canaane.

Pe yoʼ to mu x-ochike, li Josuee la stak batel chaʼvoʼ jpaʼivanejetik li ta balumile. Li jpaʼivanejetike ochik ta Jericó xchiʼuk te komik ta sna jun ants ti Rahab sbie. Akʼo mi snaʼoj ti jaʼ j-israel viniketike, laj yakʼ akʼo snakʼ sbaik te. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun yakʼoj xchʼunel yoʼonton ta stojolal Jeova ta skoj ti yaʼioj li skʼelobiltak juʼelal spasoj Dios sventa tspoj li steklumale. Li Rahabe laj yakʼ akʼo yalik ta melel li jpaʼivanejetik ti muʼyuk bu chmilat xchiʼuk yutsʼ yalal kʼalal mi laj yuʼuninik li jteklume.

Ta tsʼakale, li j-israeletike ochik li ta Canaane xchiʼuk lik stsakik ta kʼop li Jericoe. Li Jeovae la spas ti akʼo xjin li smuroaltak jteklume, li soltaroetike la slajesik skotol li jteklume, pe kuxul kom xchiʼuk yutsʼ yalal li Rahabe. Vaʼun jaʼ jech lik spasik tsatsal kʼop li j-israeletike, vakib jabil jalij. Li Josué xchiʼuk yajsoltarotake laj yuʼuninik ep osil li ta Albil Balumile. Ta slajebe la xchʼakbe sbaik ta jujun snitilulal Israel li balumile.

Jun kʼakʼale, kʼalal chcham xaʼox li Josuee, la stsob skotol li jteklume. La svulesbe ta sjol li kʼusi spasoj Dios ta stojolal li smoltotakike xchiʼuk la stijbe yoʼonton ti tukʼ-o xakʼ sbaike. Pe kʼalal chamem xaʼox li Josué xchiʼuk xchiʼiltake, li j-israeletike la svalopatinik komel Jeova xchiʼuk lik yichʼik ta mukʼ jecheʼ diosetik. Li 300 jabil tal ta tsʼakale, ep ta velta muʼyuk la xchʼunbeik smantaltak li Diose. Kʼalal jaʼo jech tspasike li Jeovae laj yakʼ ta skʼob jfilistaetik xchiʼuk yantik yajkontraik. Pe kʼalal tskʼanbeik koltael li Jeovae, li stuke tsvaʼan jun jpojvanej. Ta skotol li jpojvanejetike jaʼ lajcheb, ti jchapanvanejetik la sbiinike.

Li livro ta Vivlia ti chalbe skʼoplal kʼusi kʼot ta pasel ta skʼakʼalil jchapanvanejetike, jaʼ te chlik li ta sloʼilal chapanvanej Otoniele xchiʼuk te chlaj skʼoplal ta stojolal li vinik ti mas tsots kuxiem ta Balumile: li jchapanvanej Sansone. Li kʼusitik chal ta slivroal Juecese oy kʼusi tsots skʼoplal chakʼ jchantik: mi ta jchʼunbetik smantal Jeovae, lek me chbat jkuxlejaltik, mi muʼyuke, chkil jvokoltik.

(Lokʼem ta Josué, Jueces xchiʼuk Levítico 18:24, 25.)