LIʼE jaʼ jlik livro ti chal melel loʼiletike. Li loʼiletik chal ta livroe te lokʼesbil tal ta jlik livro ti lek ojtikinbil ta spʼejel Balumile, jaʼ li Vivliae. Li loʼiletike cha yalbot kʼux-elan lik spas Dios li Balumile xchiʼuk kʼalal to ta jkʼakʼaliltik ta xalbe skʼoplal. Xchiʼuk noxtok ta xalbot li kʼusi yaloj ta melel Dios tspas ta mas tsʼakale.

Li livro liʼe ta xakʼ anaʼ li kʼusitik chal li Vivliae. Te cha yalbot skʼoplal krixchanoetik ti te sbiik li ta Vivliae xchiʼuk te cha yalbot li kʼusitik la spasike. Jech noxtok li livroe chakʼ ta ilel ti yakʼojbe spatobil yoʼonton krixchanoetik li Diose. Li spatobil oʼontonal taje jaʼ ti xuʼ chkuxiik ta sbatel osil ta Balumil ti pasbil ta jun paraisoe.

Oy 116 loʼiletik li ta livroe. Chʼakbil ta vaxakvokʼ. Li ta slikebal jujuvokʼe oy jkʼol ti chal ta jaypʼeluk noʼox kʼop li kʼusitik oy ta jujuvokʼe. Li loʼiletike lek cholol chal batel ti kʼusi ora kʼotanuk ta pasele. Taje jaʼ cha skoltaot ta yojtikinel kʼusi ora kʼot ta pasel li jujun loʼile.

Toj kʼun ta aʼibel smelolal ti kʼux-elan ta xal batele. Jech oxal ep uni ololetik xkʼel noʼox yuʼun stukik. Li totil-meʼiletike xuʼ ta xakʼik venta ti toj lek chaʼiik li yalab xnichʼnabik ti tskʼelilanbeik ep ta velta li loʼiletik liʼe. Li ta livroe te tsakal ep kʼusitik tsots skʼoplal sventa kerem-tsebetik xchiʼuk sventa yijil krixchanoetik.

Ta slajeb li jujun loʼiletike te tsʼibabil tal jayib tekstoetik ta Vivlia. Ta xa albat ti akʼo xa kʼel li tekstoetik ti bu lokʼemik tal li loʼiletike. Kʼalal mi la akʼel li jujun loʼiletike, kʼelo li sjakʼobiltak ta sventa li jujun loʼil ti te chvinaj ta slajeb Loʼil 116 xchiʼuk akʼo persa svulesel ta ajol li stakʼobiltake.