Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

XVAXAKVOKʼAL

Li kʼusi ta xal Vivliae ta xkʼot ta pasel

Li kʼusi ta xal Vivliae ta xkʼot ta pasel

Li Vivliae maʼuk noʼox lek jamal chi yalbutik li kʼusi kʼotemik ta pasel ta voʼnee, moʼoj, yuʼun chi yalbutik xtok li kʼusitik chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale. Li krixchanoetike mu x-al yuʼunik li kʼusi chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale. Jech oxal jnaʼojtik ti likem tal ta stojolal Dios li Vivliae. ¿Kʼusi chal li Vivlia ta sventa ti kʼusi chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale?

Chalbutik skʼoplal jun mukʼta leto ti tspas li Diose. Li leto taje ta xakʼbe slajeb skotol li choplejal ta Balumile xchiʼuk ta xakʼbe slajeb skotol li chopol krixchanoetike, pe li yajtuneltake ta xchabi. Jesucristo, li ajvalil tʼujbil yuʼun Diose, jaʼ oy ta sba sventa tsta slekilalik xchiʼuk smuyubajelik li yajtuneltak Diose xchiʼuk noxtok jaʼ oy ta sba sventa mu xa x-ipajik xchiʼuk sventa mu xa xchamik.

¿Mi mu jechuk ti xi jmuyubaj-o ti ta spas jun achʼ paraiso ta Balumil li Diose? Pe mi ta jkʼan chi jnakiutik li ta paraisoe oy kʼusi skʼan jpastik. Li ta slajebal loʼil ta livroe ta jchantik ti kʼusi skʼan jpastik sventa chkiltik li lekilaletik chakʼbe yajtuneltak li Diose. Jaʼ yuʼun, kʼelo li XVAXAKVOKʼALE, te cha vil li kʼusi chal Vivlia ti chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 114

Slajeb skotol li choplejale

¿Kʼu yuʼun jaʼ tstak tal yajsoltarotak Dios ta pas leto ta armajedon xchiʼuk li Jesus ti jaʼ jolile?

LOʼIL 115

Jun achʼ paraiso ta Balumil

Jaʼ toʼox jech kuxiik li krixchanoetike, jaʼ me jech chkʼot ta pasel yan velta.

LOʼIL 116

Kʼuxi xuʼ xi jkuxiutik ta sbatel osil

¿Mi jaʼ bal noʼox ti xkojtikintik jutuk Jeova xchiʼuk Jesuse? Mi moʼje ¿Kʼusi van yan skʼan jpastik