Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 107

La jyakʼbeik ton li Estebane

La jyakʼbeik ton li Estebane

LI VINIK te kejele, jaʼ Esteban. Jaʼ jun tukʼil yajtsʼaklom Jesús. ¡Pe kʼelavil kʼusi yakal chichʼ pasbel! Li viniketik liʼe ta xakʼbeik mukʼtikil ton li Estebane. ¿Kʼu yuʼun toj chopol chilik li Esteban ti vi x-elan ta spasbeike? Jkʼeltikik.

Li Estebane koltabil yuʼun Dios ta spasel labal sba skʼelobiltak juʼelal. Li viniketik liʼe muʼyuk lek ta xilik, jech oxal lik stsakik ta kʼop ta skoj ti jamal chalbe krixchanoetik li sKʼop Diose. Pe li Estebane akʼbil ep spʼijil yuʼun Dios, jech oxal la jyakʼ ta ilel ti naka jutbil li kʼusitik ta xakʼik ta chanel li viniketik liʼe. Taje jaʼ ilinik-o mas li viniketike, jech oxal la stsakik batel xchiʼuk la jyikʼik jayvoʼ krixchanoetik sventa tsjutbeik smul li Estebane.

Li mero bankilal palee xi la sjakʼe: ¿Mi melel li kʼusi ta xalike?, xi. Li Estebane lik yal jun lekil loʼil ti lokʼesbil ta Vivliae. Kʼalaluk chlaj xaʼox yal li loʼil taje, li Estebane la jyal ti oy chopol viniketik ta voʼne ti la skontrainik li yajchʼul alkʼoptak Diose. Xchiʼuk xi la jyal noxtoke: Xa koʼolajik kʼuchaʼal li krixchanoetik taje. La milik li Jesuse, li yajtunel Diose, xchiʼuk noxtok muʼyuk achʼunojbeik smantaltak li Diose, xi li Estebane.

¡Taje jaʼ ilinik-o ta jyalel li jnitvanejetik ta relijione! Ta skoj skapemal sjolik, la xkʼux stanal yeik. Pe kʼalal la stoy sjol li Estebane, xi la jyale: ¡Kʼelavilik! Li Jesuse te vaʼal chkil ta sbatsʼi kʼob Dios ta vinajel, xi. Li viniketik liʼe la smak xchikinik xchiʼuk lik stsakik li Estebane. La xjochik lokʼel ta spat lum.

La slokʼ spimil kʼuʼik, la jyakʼbeik xchabi li kerem vinik Sauloe. ¿Mi xa vil li Sauloe? Vaʼun li viniketike lik yakʼbeik ton li Estebane. Li Estebane la skejan sba, jech kʼuchaʼal cha vil ta lokʼole, lik skʼopon Dios: Jeova, mu me xa vakʼbe stoj smulik ta skoj li kʼusi chopol tspasik liʼe, xi. Yuʼun li Estebane snaʼoj ti jlome lajemik ta loʼlael yuʼun li jnitvanejetik ta relijione. Kʼalal jech la jyale cham.

Kʼalal oy buchʼu ta spasbot kʼusi chopole ¿mi ta van xa pak sutel, o mi ta van xa kʼanbe Dios ti akʼo x-akʼbat svokole? Mi jaʼuk Esteban mi jaʼuk Jesús jech la spas. Li stukike la jyakʼ ta ilel slekil yoʼontonik kʼalal ta krixchanoetik ti toj ven chopol la spas sbaik ta stojolalike. Kakʼbetik yipal ta spasel jech ek.