Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 108

Ta sbelel Damasco

Ta sbelel Damasco

¿MI XA naʼ buchʼu li vinik te puchʼul ta lume? Jaʼ li Sauloe. Leʼe jaʼ la xchabibe spimil kʼuʼ li buchʼutik la jyakʼbeik ton li Estebane. ¡Kʼelo li kʼusi xojobinaj tajeke! ¿Kʼusi yakal chkʼot ta pasel?

Kʼalal chamen xaʼox li Estebane, li Sauloe la saʼilan batel yajtsʼaklomtak Cristo sventa chakʼbe svokol. Ch-och ta naetik, ta slokʼesan vaʼun chbat stikʼan ta chukel. Ep yajtsʼaklomtak Cristo jatavik batel ta yantik lum, te la jyalik batel li «lequil aʼyeje». Pe li Sauloe bat ta yantik lum sventa ta saʼ li yajtsʼaklomtak Jesuse. Tana liʼ ne yakal xa chbat ta Damasco. Pe li ta bee, kʼot ta pasel li kʼusi labal sba liʼe:

Ta jech noʼox, li Sauloe joyobtabil kʼot ta xojobal jun lus ti lik talel ta vinajele. Yal ta lum, jech kʼuchaʼal cha vil liʼ ta lokʼole. Vaʼun oy buchʼu xi kʼopoj tale: ¡Saulo, Saulo! ¿Kʼu yuʼun cha nutsun?, xi. Li viniketik te xchiʼuk Sauloe la jyilik li luse xchiʼuk la jyaʼiik ti oy buchʼu chkʼopoje, pe muʼyuk xaʼibeik smelolal li kʼusi la jyichʼ alele.

Li Sauloe xi la jyale: ¿Buchʼuot, Kajval?, xi.

Voʼon Jesusun, ti buchʼu yakal cha nutse, xi li buchʼu chkʼopoje. Jech ta xal li Jesuse yuʼun kʼalaluk li Saulo ta snutsbe yajtsʼaklomtake, jaʼ tspasbat chaʼi li Jesuse.

Vaʼun xi la sjakʼ li Sauloe: Kajval ¿kʼusi skʼan ta jpas?, xi.

Likan, batan ta Damasco. Te cha albat li kʼusi skʼan xa pase, xi li Jesuse. Kʼalaluk vaʼi li Sauloe, la svikʼ sat, pe mu kʼusi xil. ¡Pas ta maʼsat! Jaʼ yuʼun, li viniketik te xchiʼuk Sauloe la snitbeik batel skʼob kʼalal to ta Damasco.

Vaʼun li Jesuse la skʼopon jun yajtsʼaklom te ta Damasco, xi la jyalbee: Likan, Ananías. Batan li ta Tukʼil kaye sbie. Batan ta sna Judas, te cha ta jun vinik ti jaʼ sbi Sauloe. Yuʼun la jtʼuj sventa chkʼot ta kajtunel, xi.

La xchʼun mantal li Ananiase. Kʼalal la jyil li Sauloe, la jyakʼ skʼob ta stojolal xchiʼuk xi la jyalbee: Li Kajvaltike, la stakun tal ta atojolal sventa cha vil osil xchiʼuk sventa cha vichʼ li chʼul espiritue, xi. Ta anil noʼox oy kʼusi lilij yalel ti xkoʼolaj kʼuchaʼal solil choy ta sat li Sauloe, jech lik yil osil yan velta.

Li Sauloe toj lek jtunel kʼot sventa chcholbe mantal li krixchanoetik ta yantik lume. Jtakbol Pablo la sbiin, pe ta to jchantik mas ta stojolal. Jaʼ jkʼeltik baʼyel kʼusi akʼbat spas yuʼun Dios li Pedroe.