Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 112

Kuxul kʼotik ta jun bikʼit balumil

Kuxul kʼotik ta jun bikʼit balumil

¡KʼELAVIL, li varkoe yakal xa ch-och yalel ta voʼ! ¡Yakal xa chlilij! ¿Mi xa vil li krixchanoetik ti la sjip sbaik yalel ta voʼe? Li yantike poʼot xa xkʼotik ta tiʼ nab. ¿Mi te oy li Pabloe? Jkʼeltikik kʼusi kʼotem ta pasel ta stojolal.

Vuleso ta ajol, lokʼ xa chib jabil ti tikʼil yuʼunik ta chukel ta Cesarea li Pabloe. Vaʼun la stakik batel ta Roma ta jun varko xchiʼuk yan jchukeletik. Te ta stsʼel jun bikʼit balumil ti jaʼ sbi Creta ti kakal ta nabe, te taatik ta jun mukʼta tsatsal ikʼ. Li viniketike mi jaʼuk stakʼ xa sbeiltasik batel li varkoe. Mu xilbeik sat li Kʼakʼal ta kʼakʼaltike mi jaʼuk xilik li kʼanaletik ta akʼobaltike. Laj ne, kʼalal echʼ xaʼox ep kʼakʼale, li buchʼutik te oyik ta varkoe yaloj xa mi chchamik.

Vaʼun li Pabloe vaʼi, xi la jyale: Muʼyuk buchʼu ta xcham, kʼajomal noʼox ta xlilij li varkoe. Yuʼun samele ay jun yaj-anjel Dios, xi la jyalbune: ¡Mu xa xiʼ, Pablo! Yuʼun cha kʼot ta stojolal li ajvalil César ta Romae. Xchiʼuk kuxul ch-iktaatik yuʼun Dios li buchʼutik te achiʼuke, xi la jyalbun li anjele, xi.

¡Ta xchanlajunebal xaʼox akʼobal ti kʼalal lik li tsatsal ikʼe, li buchʼutik ta xanubtas li varkoe la jyakʼik venta ti mu xa toj natuk li voʼe! Pe ta skoj ti ikʼ osile xibal sba chaʼiik mi tsmaj sba ta ton li varkoe, jech oxal la syalesik ankla takʼinetik. Ta yokʼomal ne, la jyilik skotleb varko. Jaʼ yuʼun la snopik ti te tsbeiltasik batel ta tiʼ nab li varkoe.

Jech oxal, kʼalal nopajik batel ta tiʼ nabe, li varkoe te matsʼal kʼot ta yiʼtik. Vaʼun li varkoe lik lilijuk yuʼun chmajilanat yuʼun li voʼe. Li bankilal soltaro ti oy ta sba li jchukeletike xi la jyale: Akotolik li buchʼutik xuʼ avuʼunike nuxinajanik batel kʼalal to ta tiʼ nab, yan li buchʼutik mu snaʼike akʼo yikobinik batel li slilijemal varkoe sventa mu xmutʼijik. Jech la spasik, li 276 ta voʼ krixchanoetik ti te toʼox tikʼilik ta varkoe kuxul kʼotik ta tiʼ nab, jech onoʼox kʼuchaʼal la jyal li anjele.

Li bikʼit balumil ti kakal ta nabe jaʼ sbi Malta. Li krixchanoetik tee toj lek tajek yoʼontonik, la skoltaik li buchʼutik te talik ta varkoe. Kʼalaluk kʼep li osile, la stikʼik batel ta yan varko li Pabloe, la jyikʼik batel ta Roma.