Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 103

Och ta yut na manchuk mi bajal li stiʼe

Och ta yut na manchuk mi bajal li stiʼe

KʼALAL lokʼik batel li Pedro xchiʼuk Juan ti bu la jyichʼ akʼel sbekʼtal li Jesuse, te kom stuk li Mariae. Lik okʼuk. ¡Vaʼun la skʼel ochel li chʼene, te la jyil chaʼvoʼ anjeletik! Xi jakʼbate: ¿Kʼu yuʼun cha okʼ?, x-utat.

Li Mariae xi la stakʼe: La jyichʼbeik batel sbekʼtal li Kajvale, mu jnaʼ bu bat yakʼik, xi. Laj ne, li Mariae la skʼel spat, te la jyil jun vinik. ¿Buchʼu cha saʼ?, x-utat.

Li Mariae yaloj mi jaʼ jchabi tsʼunobaltik li vinik taje, yaloj mi jaʼ la jyichʼbe batel sbekʼtal li Jesuse. Jech oxal xi la jyale: Mi voʼot la avichʼ batele, albun bu ay avakʼ, xut. Pe li vinik liʼe jaʼ Jesús. Jaʼ noʼox li sbekʼtal ti yichʼoje mu xojtikin li Mariae. Pe kʼalaluk biiltasat ta sbie, la jyakʼ venta ti jaʼ Jesuse. Bat yalbe ta anil li yajtsʼaklomtak Cristoe: ¡La xa kil li Kajvaltike!, xi.

Ta tsʼakal, kʼalal jaʼo chbatik ta bikʼit lum Emaús chaʼvoʼ yajtsʼaklomtak Cristoe, te nopaj tal jun vinik ta stojolalik. Li yajtsʼaklomtak Cristoe ta xat tajek yoʼontonik ta skoj ti cham li Jesuse. Pe kʼalal yakal ta xanavik batele, ep kʼusitik albatik ta Vivlia yuʼun li vinik taje, jech patbat-o yoʼontonik. Laj ne, kʼalal pajik ta veʼele, li yajtsʼaklomtak Cristoe la jyakʼik venta ti jaʼ Jesús li vinik taje. Li Jesuse sak chʼay batel, vaʼun li yajtsʼaklomtak Cristoe batik ta Jerusalén sventa chbat yalbeik li jtakboletike.

Kʼalal yakal jech chkʼot ta pasel taje, li Jesuse la jyakʼ sba ta ilel ta stojolal li Pedroe. Li yantike xmuyubajik tajek ta skoj taje. Vaʼun li chaʼvoʼ yajtsʼaklomtak Cristoe batik ta Jerusalén, te la staik li yan jtakboletike. La jyalbeik ti la jyakʼ sba ta ilel ta stojolalik ta be li Jesuse. Kʼalal yakal chalik taje, ¿mi xa naʼ kʼusi kʼot ta pasel?

Kʼelavil li lokʼole. Li Jesuse te kʼot ta jkʼol kuarto, manchuk mi lek makal li stiʼe. ¡Xmuyubajik tajek li yajtsʼaklomtak Cristoe! ¡Toj echʼ noʼox muyubajel li kʼakʼal taje! ¿Mi x-at avuʼun jayib xa velta la jyakʼ sba ta ilel li Jesuse? ¿Mi voʼob xa velta?

Li jtakbol Tomase, muʼyuk te kʼalal la jyakʼ sba ta ilel li Jesuse. Jaʼ yuʼun xi albat yuʼun li yajtsʼaklomtak Cristoe: ¡La xa kilkutik li Kajvaltike!, xutik. Pe li Tomase la jyal ti jaʼ to ta xchʼun mi la jyil ta sat stuke. Kʼalal lokʼ xaʼox vaxakib kʼakʼale, jaʼo te oyik noxtok ta jkʼol kuarto ti makal lek stiʼe, te xaʼox oy li Tomás ek ne. Ta jech noʼox, te vul ta lokʼel li Jesuse. Jaʼ to te la xchʼun li Tomase.