¿MI XA naʼ buchʼu li ants xchiʼuk li chaʼvoʼ viniketike? Li antse jaʼ María ti likem ta Magdalae, yamiga Jesús. Li viniketik ti sak skʼuʼike jaʼ anjeletik. Li Mariae yakal ta skʼel ochel li chʼen ti bu la jyichʼ akʼbel sbekʼtal li Jesuse, ¡pe li sbekʼtal Jesuse chʼabal xa te! ¿Mi xa naʼ buchʼu la jyichʼ batel? Jkʼeltikik.

Kʼalaluk chamen xaʼox li Jesuse, li paleetike xi la jyalbeik li Pilatoe: Kʼalal kuxul toʼox li Jesuse la jyal ti ta xichʼ chaʼkuxesel ta yoxibal kʼakʼale. Jaʼ yuʼun, alo mantal ti akʼo yichʼ chabiel li chʼene. ¡Jaʼ sventa mu xelkʼanbeik sbekʼtal Jesús li yajtsʼaklomtake xchiʼuk mu xalik ti la xa jyichʼ chaʼkuxesele!, xiik. Albatik yuʼun Pilato ti akʼo stakik batel soltaroetik li paleetike.

Ta sob ta yoxibal kʼakʼal slajel li Jesuse jun yaj-anjel Jeova te kʼot ta lokʼel ta smukinal Jesús. La sbalchʼun lokʼel li ton ti smakojbe stiʼ chʼene. Li soltaroetike xiʼik, solel mu xa xbakʼ komik ta xiʼel. ¡Laj ne, kʼalaluk la skʼelik ochel li chʼene, li sbekʼtal Jesuse chʼabal xa te! Jlom soltaroetik batik li ta jteklume, bat yalbeik paleetik li kʼusi kʼot ta pasele. ¿Mi xa naʼ kʼusi la spasik li chopol paleetike? La stojik li soltaroetike sventa tsjutik kʼop. Xi la jyalbeike: Alik ti ay yichʼbeik sbekʼtal Jesús li yajtsʼaklomtak ti kʼalaluk yakal cha vayike, xiik.

Kʼalal yakal jech chkʼot ta pasel taje, oy jayvoʼ yamigatak Jesús ti bat skʼelik li chʼene. ¡Xokol la jyilik! Vaʼun ta jech noʼox te kʼot ta lokʼel chaʼvoʼ anjeletik ti chakʼ xojobal li skʼuʼ slapojike. ¿Kʼu yuʼun liʼ chtal asaʼik li Jesuse?, xi jakʼbatik. Leʼe la xa jyichʼ chaʼkuxesel. Batanik ta anil, ba albeik li yajtsʼaklomtake, x-utatik. Batik ta anil. Pe la jyilik jun vinik ta be. ¡Jaʼ Jesús! Batanik, ba albeik li kajtsʼaklomtake, xi.

Kʼalal li antsetik la jyalbeik yajtsʼaklomtak Cristo ti kuxul li Jesuse xchiʼuk ti la xa jyilike, solel toj vokol chaʼiik ta xchʼunel. ¡Li Pedro xchiʼuk Juane batik ta anil ta xchʼenal Jesús, pe xokol kʼot staik! Kʼalal sutik tale, li María likem ta Magdalae te kom. Vaʼun la skʼel ochel li chʼene, te la jyil li chaʼvoʼ anjeletike.

¿Mi xa naʼ kʼusi la jyichʼ pasbel sbekʼtal li Jesuse? Li Diose la jyakʼ sak chʼayuk. Kʼalaluk chaʼkuxesat yuʼun Dios li Jesuse maʼuk xa akʼbat li sbekʼtal toʼoxe. Akʼbat achʼ sbekʼtal ti mu xvinaj ta kʼelele, jech kʼuchaʼal sbekʼtal li anjeletike. Pe sventa chakʼ sba ta ilel ta stojolal li yajtsʼaklomtak ti chaʼkuxiem xae, li Jesuse la jyichʼ sbekʼtal kʼuchaʼal jun krixchano.