Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

SVUKVOKʼAL

Xchaʼkuxesel Jesús kʼalal to ti la jyichʼ tikʼel ta chukel li Pabloe

Xchaʼkuxesel Jesús kʼalal to ti la jyichʼ tikʼel ta chukel li Pabloe

Kʼalal lokʼ xaʼox oxib kʼakʼal slajel li Jesuse, la jyichʼ chaʼkuxesel. Li vaʼ kʼakʼal taje, la jyakʼ sba ta ilel voʼob velta ta stojolal li yajchankʼoptake, 40 kʼakʼal la jyakʼolan sba ta ilel. Vaʼun, kʼalal te oy jlom yajchankʼoptak li Jesuse la jyilik ti muy batel ta vinajele. Echʼ lajuneb kʼakʼal, li Diose la jyakʼ tal chʼul espiritu ta stojolal li yajchankʼoptak Jesús ti muʼyuk xlokʼik ta Jerusalene.

Ta mas tsʼakal, li yajkontratak Diose la stikʼik ta chukel li jtakboletike, pe lokʼesatik yuʼun jun anjel. Jech noxtok li jkontrainvanejetike la smilik ta ton li jchankʼop Estebane. Ta jchantik noxtok ti Jesuse la stʼuj lokʼel li ta jkontrainvanejetik taje, jun vinik sventa chkʼot ta yajtunel, jaʼ li buchʼu kʼot ta jtakbol Pabloe. Vaʼun, kʼalal lokʼ xaʼox oxib jabil xchiʼuk oʼlol slajel li Jesuse, li Pedroe takat batel yuʼun Dios sventa chcholbe mantal Cornelio ti maʼuk judío vinike xchiʼuk sventa chcholbe mantal li yutsʼ yalaltak Cornelioe.

Kʼalaluk lokʼ oxlajuneb jabile, li Pabloe lik xchol mantal ta yantik lum ta sba velta. Li ta xchibal velta xanvil ta xcholel mantale, li Timoteoe la xchiʼin batel. Li Pablo xchiʼuk li xchiʼiltak ta xanvile ep kʼusitik labalik sba kʼot ta xkuxlejalik ti kʼalaluk yakal chtunik ta stojolal Diose. Ta mas tsʼakal, li Pabloe la jyichʼ tikʼel ta chukel ta Roma. Ta xchibal jabile lokʼ, pe la jyichʼ chaʼtikʼel ta chukel noxtok, vaʼun la jyichʼ milel. Li ta SVUKVOKʼALE jalij 32 jabil.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 102

Kuxul li Jesuse

Kʼalal li jun anjel la slokʼes li tone li soltaroetike chʼayem yoʼontonik

LOʼIL 103

Och ta yut na manchuk mi bajal li stiʼe

Li jchankʼopetike ¿Kʼu yuʼun mu xojtikinik li Jesus ti chaʼkuxieme?

LOʼIL 104

Sut batel ta vinajel li Jesuse

Kʼalal skʼan to xmuy batel ta vinajele laj yalbe tsots mantal li jtakboletike.

LOʼIL 105

Muʼyuk xlokʼik ta Jerusalén

¿Kʼu yuʼun laj yakʼbe tal chʼul espiritu li li yajtsʼaklontak Kristo li ta Pentekostese?

LOʼIL 106

Kolik lokʼel ta chukel

Li jnitvanejetik ta relijione la stikʼik ta chʼukel li jtakboletik yoʼ xik taik xcholel mantal, pe Diose oy kʼusi tskʼan

LOʼIL 107

La jyakʼbeik ton li Estebane

Yakal tspas orasion Esteban kʼalal ch-akbat tone.

LOʼIL 108

Ta sbelel Damasco

Jun lus ti chakʼ xojolbale xchiʼuk yechʼomal eil ta vinajel

LOʼIL 109

Li Pedroe chbat tsvulaʼan li Cornelioe

¿Mi oy van bu noʼox jukal lum lek chil Diose ?

LOʼIL 110

Timoteo yajkoltaobba Pablo

Li Timoteoe chlok batel ta sna bat xchiʼin Pablo ta cholmantal.

LOʼIL 111

Vay jun uni kerem

Li Eutikoe och svayel li ta baʼyel mantal la sjulubtas li Pabloe. Li kʼusi kot ta pasele jaʼ jun juʼelal.

LOʼIL 112

Kuxul kʼotik ta jun bikʼit balumil

Li buchʼutik te oy ta varkoe yaloj mi chchamik. Jaʼo te kʼoponat tal yuʼun Dios li Pabloe akʼbatik spaotbil yoʼonik.

LOʼIL 113

Te ta Roma li Pabloe

¿Kʼuxi xuʼ spas yuʼun li yabtel ta jtakbolal li Pabloe ti te tikʼil ta chukele?