Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 98

Ta vits Olivatik

Ta vits Olivatik

LIʼE jaʼ Jesús ti te oy ta vits Olivatique. Li chanvoʼ viniketik te xchiʼuke jaʼ yajtakboltak. Jaʼ Andrés xchiʼuk Pedro ti xchiʼil noʼox sbaik ta vokʼele, xchiʼuk noxtok te oyik li Santiago xchiʼuk Juane ti xchiʼil sbaik ta vokʼel eke. Li mukʼta na ti nom xvinaje jaʼ li xchʼulna Dios te ta Jerusalene.

Echʼ xa chib kʼakʼal ti kʼalal kajal och batel ta jkot buro ta Jerusalén li Jesuse. Li kʼakʼal liʼe jaʼ martes. Ta sobe, li Jesuse te toʼox oy ta chʼulna. Te ox ta xmilat yuʼun li paleetike. Pe xiʼik ta smilel, yuʼun li krixchanoetike lek chilik li Jesuse.

¡Kiletel chonetik xchiʼuk xnichʼnabtak kiletel chonetik!, xi la sbiiltas Jesús li jnitvanejetik ta relijione. Xchiʼuk noxtok la jyal Jesús ti ch-akʼbat stoj smulik yuʼun Dios ta skoj li kʼusitik chopol spasojike. Ta mas tsʼakal, li Jesuse muy batel ta vits Olivatic, vaʼun li chanvoʼ jtakboletik liʼe oy kʼusitik lik sjakʼbeik li Jesuse. ¿Mi xa naʼ kʼusi ta sjakʼik?

Yakal ta sjakʼik ta sventa kʼusitik chkʼot ta pasel ta mas tsʼakal. Li jtakboletike snaʼojik ti Jesuse chakʼbe slajeb skotol li kʼusitik chopol ta xichʼ pasel ta Balumile. Pe ta skʼan ta snaʼik kʼusi ora chkʼot pasel taje. ¿Kʼusi van ora chchaʼtal Jesús sventa ch-ajvalilaj?

Li Jesuse snaʼoj ti kʼalal mi chaʼsut tale muʼyuk ta xichʼ ilel yuʼun li yajtsʼaklomtak ta Balumile. Taje jaʼ ta skoj ti te xaʼox oy ta vinajele, jaʼ yuʼun li jtakboletike muʼyuk ta xilik li Jesuse. Jech oxal li Jesuse la jyalbe yajtakboltak jlom kʼusitik chkʼot ta pasel ta Balumil kʼalal mi ta xaʼox spas mantal ta vinajele. ¿Kʼusitik taje?

Li Jesuse la jyal ti chtal mukʼtik letoe, ep krixchanoetik ta x-ipajik xchiʼuk ta xilik viʼnal, xchiʼuk noxtok chtal mukʼtik nikeletik xchiʼuk yantik kʼusitik chopol. Xchiʼuk noxtok la jyal ti ta xichʼ cholel ta spʼejel Balumil li lekil aʼyej ta sventa li ajvalilal yuʼun Diose. ¿Mi kilojtik xa ti jech kʼotem ta pasel ta jkʼakʼaliltik taje? ¡Kilojtik! Jech oxal xuʼ xkaltik ta melel ti yakal xa ch-ajvalilaj ta vinajel tana li Jesuse. Poʼot xa ta xakʼbe slajeb li kʼusitik chopol ta Balumile.