Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 87

Te oy ta chʼulna li kerem Jesuse

Te oy ta chʼulna li kerem Jesuse

KʼELAVIL li kerem ti yakal ta xchiʼin ta loʼil li yijil viniketike. Li viniketike jaʼ jchanubtasvanejetik ta xchʼulna Dios te ta Jerusalén. Li kerem tee jaʼ Jesús. Chʼi xa tajek. Oy xa ta 12 jabil.

Li jchanubtasvanejetike chʼayal to kʼot yoʼontonik, yuʼun li Jesuse toj ep snaʼ ta sventa li Diose xchiʼuk ta sventa li kʼusitik tsʼibabil ta Vivliae. Pe, ¿kʼu yuʼun chʼabal liʼ oyik li José xchiʼuk li Mariae? ¿Bu oyik? Jkʼeltikik.

Jujun jabil li Josee nopem xaʼi ta xikʼ talel ta Jerusalén li yutsʼ yalal ta jun kʼin ti tsots skʼoplale, jaʼ sbi kʼin Koltael. Toj nom to xil sbaik li Nazaret xchiʼuk li Jerusalene. Muʼyuk buchʼu oy skaro, xchiʼuk noxtok chʼabal trenetik. Yuʼun muʼyuk toʼox oy li kʼusitik taje. Jutuk mu skotoluk li krixchanoetike ta yok ta xanavik, ta yoxibal to van kʼakʼal ta xkʼotik ta Jerusalén.

Tanae toj ep xa yutsʼ yalal li Josee. Skʼan skʼelbe yitsʼinabtak xchiʼuk yixleltak li Jesuse. Li jabil liʼe yakal xa ta sutik batel ta Nazaret xchiʼuk yalab xnichʼnabik li José xchiʼuk Mariae. Yalojik mi te tijil batel Jesús ta epal krixchanoetik ti koʼol chanav xchiʼukike. Pe kʼalal pajik ta xanvil ta mal kʼakʼale, la jyakʼik venta ti muʼyuk te li Jesuse. ¡La saʼik ta yutsʼ yalalik xchiʼuk ta yamigoik, pe chʼabal te la staik! Jech oxal sut saʼik ta Jerusalén.

Te la staik ti bu oy li jchanubtasvanejetike. Yakal ta xchikinta mantal xchiʼuk oy kʼusitik ta sjakʼolan. Li krixchanoetike chʼayal to kʼot yoʼontonik ta skoj spʼijil li Jesuse. Pe li Mariae xi la jyale: Kerem, ¿kʼu yuʼun ti jech la pasbunkutike? Yakal ta jvul koʼontonkutik xchiʼuk atot sventa ta jsaʼotkutik, xut.

¿Kʼu yuʼun la saʼilanikun? ¿Mi mu xa naʼik ti skʼan liʼ oyun ta sna li jTote?, xi.

Jech, li Jesuse toj lek chaʼi ti te oy ti bu xuʼ xchan mas ta sventa li Diose. Skʼan jechukutik ek, ¿mu jechuk? Li Jesuse jujun xemana ta xkʼot ta tsobobbail ta Jerusalén sventa tsmuyubta li Diose. Ta skoj ti lek ta xchikinta mantal li Jesuse ep kʼusitik la xchan ta Vivlia. Jchanbetik-o stalelal li Jesuse.