Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 86

Li viniketike tstsʼakliik batel jpʼej kʼanal

Li viniketike tstsʼakliik batel jpʼej kʼanal

¿MI XA vil li kʼanal ta xakʼ xojobal ti yakal ta xbech kʼobta li vinik leʼe? Kʼalaluk lokʼik batel ta Jerusalene, li kʼanale chaʼxojobinaj. Li viniketike likemik tal ta slokʼeb Kʼakʼal, snaʼ xchanbeik skʼoplal li kʼanaletike. Jech oxal li achʼ kʼanal la jyakʼ sba iluk ta stojolalike xchʼunojik lek ti jaʼ chbeiltasatik batel ta stojolal jun krixchano ti tsots skʼoplale.

Kʼalaluk kʼotik ta Jerusalén li viniketike, xi la sjakʼike: ¿Bu oy li olol ti chkʼot ta ajvalil yuʼun li judioetike?, xiik. Li jpʼel kʼop «Judio» xie jaʼ yan sbiik li j-israeletike. Baʼyel la jkilbekutik tal skʼanalil ta slokʼeb Kʼakʼal, jaʼ yuʼun tal kichʼkutik ta mukʼ, xiik li viniketike.

Kʼalaluk la jyaʼi jech Herodes li ajvalil ta Jerusalene, ilin. Yuʼun mu skʼan x-och yan ajvalil ta xkʼexol. Jech oxal xi la sjakʼbe li bankilal paleetike: ¿Bu chvokʼ li ajvalil ti albil onoʼox skʼoplale?, xi. Xi la stakʼike: Li Vivliae ta xal ti te chvokʼ ta Belene, xiik.

Jaʼ yuʼun li Herodese xi la jyalbe li viniketik likemik tal ta slokʼeb Kʼakʼale: Saʼik li uni olole. Mi la taike albikun kaʼi. Yuʼun chba kichʼ ta mukʼ ek, xi. ¡Pe li kʼusi oy ta yoʼonton li Herodese jaʼ ta smilel li olole!

Vaʼun li kʼanale lik sbeiltas kʼalal to ta Belén li viniketike, jaʼ to te paj ti bu oy li olole. Vaʼun te la staik li na ti bu oy li María xchiʼuk li kʼox Jesuse. La jyakʼbeik smoton li Jesuse. Laj ne albatik yuʼun Jeova ta jun vaychil ti mu teuk x-echʼik batel ti bu oy li Herodese. Jaʼ yuʼun yan-o be la stamik batel kʼalal sutik batel ta slumalike.

Kʼalal la jyaʼi Herodes ti sut xa batel ta slumalik li viniketike, ilin ta jyalel. Jech oxal la jyal mantal ti akʼo smilik skotol li bikʼtal keremetik ti chib to jabil yichʼojike, xchiʼuk ti bu achʼ to svokʼelike. Pe li Josee kak albat yuʼun Jeova ta jun vaychil li kʼusi chkʼot ta pasele, jech oxal li Josee bat xchiʼuk yutsʼ yalal ta Egipto. Ta mas tsʼakal, kʼalaluk la jyaʼi José ti cham xa li Herodese, la jyikʼ sutel tal ta Nazaret li María xchiʼuk li Jesuse. Jaʼ yuʼun liʼ chʼi ta Nazaret li Jesuse.

¿Buchʼu xa naʼ la spas ti akʼo yakʼ xojobal li achʼ kʼanal taje? Vuleso ta ajol, li viniketike baʼyel batik ta Jerusalén kʼalaluk la jyilik li kʼanal taje. Li Satanase tskʼan ox ta smilbe xNichʼon li Diose, snaʼoj xtok ti jech ox ta spas yaʼi ek li ajvalil Herodes ta Jerusalene. Jech oxal jaʼ Satanás ti buchʼu la jyakʼ xojobinajuk li kʼanal taje.

Mateo 2:1-23; Miqueas 5:2.