Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 89

Li Jesuse ta slokʼes jchonolajeletik ta xchʼulna Dios

Li Jesuse ta slokʼes jchonolajeletik ta xchʼulna Dios

TOJ ilinem xvinaj li Jesús liʼe ¿mu jechuk? ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? Yuʼun li viniketik liʼ ta xchʼulna Dios ta Jerusalene ta xpichʼ tajek yoʼontonik ta takʼin. Ta spojbe yaʼiik stakʼin li krixchanoetik ti chtal smuyubtaik Dios liʼ ta chʼulnae.

¿Mi xa vil li uni vakaxetike, li chijetike xchiʼuk li palomaetike? Veno, li viniketike yakal ta xchonik liʼ ta chʼulnae. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? Yuʼun li j-israeletike chtun yuʼunik chonetik xchiʼuk mutetik sventa chchikʼbeik li Diose.

Li smantal Diose jech ta xal: Kʼalal oy kʼusi chopol tspas jun j-israelal krixchanoe, skʼan xakʼbe smoton li Diose. Maʼuk noʼox ta xakʼik-o matanal kʼalal oy kʼusi chopol ta spasik li j-israeletike, oy to yan smelolal ti kʼu yuʼun ta xakʼik matanaletike. Pe ¿bu van ta staik chonetik xchiʼuk mutetik sventa chakʼik ta matanal ne?

Oy jlom krixchanoetik stsʼunojik mutetik xchiʼuk chonetik ti xuʼ chakʼik ta matanale. Pe oy ep j-israeletik ti chʼabal yuʼunike. Jech noxtok ti jlome toj nom to nakalik ta Jerusalén, jech oxal vokol chaʼiik ta yikʼel tal jkotuk chon liʼ to ta chʼulnae. Jaʼ yuʼun liʼ to chtal smanik li chonetik xchiʼuk li mutetike. Pe li viniketik liʼe toj toyol ta skʼanbeik stojol. Ta xelkʼanbeik stakʼin li krixchanoetike. Jech noxtok, mu stakʼ xchonolajik maʼ ti jechuk liʼ ta xchʼulna Diose.

Li Jesuse jaʼ ilin-o taje. Jech oxal la sbutkʼin batel li mexaetike vaʼun tanij batel li takʼinetik ti te toʼox kajale. Jech noxtok la stsʼot chʼojonetik, vaʼun jaʼ la slokʼes-o li chonetik ta chʼulnae. Xchiʼuk xi la jyalbe li jchon palomaetike: ¡Lokʼesik batel! Mu xa xa pasik ta chʼivit li sna jTote, xut.

Oy jayvoʼ yajtsʼaklomtak Jesús te oyik ek liʼ ta chʼulna ta Jerusalene. Toj labal la jyilik li kʼusi la spas Jesuse. Vaʼun vul ta sjolik li kʼusi chal li Vivlia ta sventa li xNichʼon Diose: Jkʼanoj tajek li anae yuʼun toj tsots skʼoplal ta xkaʼi.

Kʼalal talem ta kʼin Koltael liʼ ta Jerusalén li Jesuse, ep skʼelobiltak juʼelal la spas. Vaʼun lokʼ batel li ta Judeae, chaʼsut batel ta Galilea. Pe te echʼ batel ta yosilal Samaria. Jkʼeltikik kʼusi kʼot ta pasel te.