Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 94

Skʼanoj li ololetike

Skʼanoj li ololetike

KʼELAVIL smeyoj uni kerem li Jesuse. Xuʼ xa vakʼ venta ti skʼanojan ololetike. Li viniketik te chkʼelvanike jaʼ yajtakboltak li Jesuse. ¿Mi xa naʼ kʼusi ch-albatik yuʼun li Jesuse? Jkʼeltikik.

Li Jesús xchiʼuk li yajtakboltake naka to sutik tal ta xanvil ta namal lum. Li yajtakboltak Jesuse svulvul sbaik toʼox tal ta be. Jaʼ yuʼun kʼalaluk vulike, li Jesuse xi la sjakʼbe li yajtakboltake: ¿Kʼusi ti cha valbe abaik toʼox tal ta bee?, xi. Li Jesuse snaʼoj ti kʼusi chalilanbe sbaik tale. Pe jech ta sjakʼ, yuʼun ta skʼel mi jamal ta xalik li jtakboletike.

Li jtakboletike muʼyuk bu xtakʼavik, yuʼun jaʼ ta svulilan-o sbaik tal ta be ti buchʼu bankilal yuʼunike. Oy jlom tskʼanik ti mas ichʼbilikuk ta mukʼe. Li Jesuse ¿kʼuxi van ta xakʼbe iluk yajtakboltak ti mu lekuk ti tskʼan mukʼ chakʼ sbaike?

La jyikʼ tal li uni kereme, vaʼun te la jyakʼ ta yeloval li yajtsʼaklomtake. Vaʼun xi la jyalanbee: Mi mu xa jel atalelalike, mi mu xa koʼolajes abaik jech kʼuchaʼal li ololetike, ta j-echʼel muʼyuk cha ochik ti bu tspas mantal li Diose. Li buchʼu ichʼbil ta mukʼ chkʼot ta ajvalilale jaʼ ti buchʼu xkoʼolaj kʼuchaʼal li olol liʼe, xi. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun jech la jyal li Jesuse?

Veno, li kʼox ololetike muʼyuk ta yoʼontonik ta stsalel xchiʼuk noxtok muʼyuk tstoy sbaik ta stojolal li xchiʼiltakike. Jech oxal li jtakboletike skʼan xchanbeik stalelal li ololetike xchiʼuk mu saʼik kʼop ta skoj ti tskʼan chkʼotik ta bankilaletike o ti tskʼanik ti mas ichʼbilik ta mukʼe.

Ta yantik veltae ta xakʼilan ta ilel ti kʼuyepal chkʼuxubin ololetik li Jesuse. Jelav jayibuk u, li krixchanoetike la jyikʼik tal li yalab xnichʼnabik ta stojolal li Jesuse. Li jtakboletike la spajtsanik. Pe li Jesuse xi la jyale: Akʼo talikuk ta jtojolal, mu me xa pajesik, yuʼun li buchʼutik jechik kʼuchaʼal li ololetike jaʼ ch-ochik ti bu tspas mantal li Diose, xi. Vaʼun la smey li ololetike xchiʼuk la jyakʼbe bendision. ¡Toj lek ti ta jnaʼtik ti skʼanojan ololetik li Jesuse! ¿Mu jechuk?