Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 97

Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun ajvalil tal li Jesuse

Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun ajvalil tal li Jesuse

KʼALAL mu toʼox sjaliluk yechʼel ti la xpoxta chaʼvoʼ jkʼan limuxna maʼsatetik li Jesuse, tal ta jun bikʼit lum ti te nopol yiloj Jerusalene. Xi la jyalbe chaʼvoʼ yajtsʼaklomtake: Ochanik batel li ta bikʼit lume, te cha taik jkot chʼiom buro. Titunik tal, vaʼun xa vikʼik tal, xi.

Kʼalal la jyikʼik tale, li Jesuse la skajlebin. Vaʼun jaʼ xanav-o ochel ta Jerusalén ti te noʼox nopol xkome. Kʼalal nopol xa xlokʼ batel li ta jteklume, epal krixchanoetik tal snupik ta be. Jutuk mu skotoluk krixchanoetik la slokʼ spimil kʼuʼik sventa tskʼiik li ta bee. Li yantike skʼobtak xan la jyakʼik, xi ta x-avanike: ¡Toj lek li ajvalil takbil tal yuʼun li Jeovae!, xiik.

Ta voʼnee ti kʼalaluk oy buchʼu ch-och ta ajvalil ta Israele, jaʼ jech kajal ch-och ta jkot buro ta Jerusalén sventa chakʼ sba ta ilel ta stojolal li jteklume. Taje jaʼ jech la spas li Jesuse. Li krixchanoetik liʼe yakal ta xakʼik ta ilel ti tskʼanik ventainel yuʼunik li Jesuse. Pe mu skotoluk krixchanoetik ta skʼanik. Liʼe xuʼ xkakʼtik venta ti melel jech ta skoj ti kʼusi kʼot ta pasel ta chʼulnae.

Li te ta chʼulnae, li Jesuse ta xpoxta maʼsatetik xchiʼuk koxoetik. Kʼalal la jyil li ololetik taje, lik skʼupil kʼoptaik li Jesuse. Pe taje jaʼ ilinik-o li paleetike, xi la jyalbeik li Jesuse: ¿Mi xa vaʼi li kʼusi yakal ta xalik li ololetike?, xiik.

Xkaʼi, xi li Jesuse. ¿Mi muʼyuk akʼelojik ta Vivlia ti xi ta xale: Ta ye uni ololetik ta xichʼ kʼupil kʼoptael li Diose?, ti xie. Li ololetike yokel ta skʼupil kʼoptaik li ajvalil yakʼoj Diose.

Ta jkʼan jechutik kʼuchaʼal li ololetik taje, ¿mu jechuk? Oy van jlom krixchanoetik tskʼanik ti ta xkiktatik yalbel skʼoplal li ajvalilal yuʼun Diose. Pe li voʼotike muʼyuk ta xkiktatik yalel li kʼusitik labal sba ta spas Jesús ta sventa li krixchanoetike.

Kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumil li Jesuse maʼuk toʼox yorail sventa chlik ajvalilajuk. ¿Kʼusi ora chlik ajvalilajuk chaʼa? Li yajtsʼaklomtak Cristoe tskʼan tsnaʼik kʼusi ora. Jchantik ta yan loʼil ta sventa taje.