Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 95

Kʼuxi chchanubtasvan li Jesuse

Kʼuxi chchanubtasvan li Jesuse

JUN veltae li Jesuse la jyalbe jun vinik ti akʼo xkʼuxubin li xchiʼile. Li vinike xi la sjakʼe: ¿Buchʼu li jchiʼile?, xi. Veno, li Jesuse snaʼoj li kʼusi yakal tsnop li vinike. Li vinike yaloj ti jaʼ noʼox xchiʼil li buchʼutik jmoj slumal xchiʼuk ti jmoj srelijion xchiʼuke. Jaʼ yuʼun, jkʼeltikik kʼusi albat yuʼun li Jesuse.

Bateltike li Jesuse ta xal jun loʼil sventa chchanubtasvan. Liʼ tanae jech ta spas. Ta xalbe skʼoplal jun judío vinik xchiʼuk jun jsamaria vinik. Jchanojbetik xa skʼoplal ti jutuk mu skotoluk li judioetike mu lekuk ta xilik li jsamariaetike. Li loʼile xi ta xale:

Jun kʼakʼale yakal ta xyal tal ta vits jun judío vinik sventa chbat ta Jericó. Pe te tsakat ta be yuʼun j-elekʼetik. Pojbat stakʼin xchiʼuk majat komel, chamem xa yileluk iktaat.

Ta tsʼakal, te echʼ batel jun pale, ti jaʼ judío vinike. La jyil li vinik ti majbile. ¿Mi xa naʼ kʼusi la spas? Kʼajomal noʼox la skʼej sba batel ta be. Vaʼun tal jun vinik noxtok ti xchʼunoj tajek Diose. Jaʼ jun leví vinik. ¿Mi paj ta xanvil li vinike? Muʼyuk, muʼyuk bu xpaj sventa tskolta li vinike. Kʼelavil li pale xchiʼuk li leví vinik ti nom xa xlokʼik batele.

Pe kʼelavil buchʼu te xchiʼuk li buchʼu la jyichʼ majele. Jaʼ jun jsamaria vinik. Yakal ta skolta li judío vinike. La xpoxtabe li syayijemaltake. Laj ne, la jyikʼ batel ti bu xuʼ xkux yoʼonton xchiʼuk ti bu xuʼ xpoxtaj li judío vinike.

Kʼalaluk laj yoʼonton ta xchapel loʼil li Jesuse, xi la jyalbe li buchʼu oy kʼusi la sjakʼe: Veno, ¿buchʼu junukal xa naʼ ta yoxvoʼal viniketik la skuy ta xchiʼil li vinik ti majat yuʼun li j-elekʼetike? ¿Jaʼ li palee, jaʼ li leví vinike o jaʼ li jsamaria vinike?, xi la sjakʼ li Jesuse.

Li vinike xi la stakʼe: Jaʼ li jsamaria vinike. Yuʼun la jyakʼ ta ilel slekil yoʼonton ta stojolal li vinik ti yichʼoj majele, xi.

Li Jesuse xi la jyale: Oy arason. Jech oxal, batan, ba kʼuxubino skotol li krixchanoetik jech kʼuchaʼal la spas li jsamaria vinike.

¿Mi mu lekuk cha vil li kʼux-elan ta xchanubtasvan li Jesuse? Li kʼusi la jyal komel li Jesús ta Vivliae ep kʼusitik tsots skʼoplal xuʼ jchantik, ¿mu jechuk?