Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 84

Ta xichʼ vulaʼanel ta jun anjel li Mariae

Ta xichʼ vulaʼanel ta jun anjel li Mariae

LI KʼUPIL sba ants liʼe jaʼ sbi María. Jaʼ j-israelal ants, te nakal ta jteklum Nazaret. Li Diose snaʼoj ti jaʼ jun lekil antse. Jaʼ yuʼun la stak tal yaj-anjel, jaʼ sbi Gabriel, sventa oy kʼusi chalbe li Mariae. ¿Mi xa naʼ kʼusi la jyalbe li Mariae? Jkʼeltikik.

Liʼote, tseb ti kʼuxubinbilot yuʼun Diose. Te xchiʼinojot li Jeovae, xi li Gabriele. Li Mariae mukʼ bu xil-o li anjel taje. La svul yoʼonton, yuʼun mu snaʼ kʼusi smelolal li kʼusi albate. Pe li Gabriele la spatbe yoʼonton li Mariae.

Xi la jyalbee: Mu xa xiʼ María. Ataoj kʼuxubinel yuʼun li Jeovae. Yuʼun oy kʼusi labal sba tspas ta atojolal. Cha vokʼes jun kerem. Jesús cha vakʼbe sbi, xi.

Li Gabriele xi la jyal xtoke: Li olole mukʼ skʼoplal chkʼot, xNichʼon Mukʼul Dios ta sbiin. Chvaʼanat ta ajvalil yuʼun Jeova jech kʼuchaʼal echʼ ta ajvalilal li Davide. ¡Pe li Jesuse jaʼ ajvalil-o sbatel osil xchiʼuk li yabtele muʼyuk-o spajeb!

¿Kʼuxi chkʼot ta pasel taje?, xi la sjakʼ li Mariae. ¿Kʼuxi xuʼ ta x-ayan kol ti muʼyuk to nupunemun xchiʼuk ti muʼyuk to kiloj junuk vinike?, xi.

Li Gabriele xi la stakʼe: Ta xtal ta atojolal li sjuʼel Diose. Jech oxal xNichʼon Dios ta sbiin li olole. Jech noxtok vuleso ta ajol li avutsʼ avalal Isabele (Elisabet). Li krixchanoetike ta xalik ti mu xa x-alaj ta skoj ti toj yayil xae. Pe poʼot xa ta xvokʼ yol. Jech kʼuchaʼal cha vile, li Diose tspas yuʼun skotol, x-utat yuʼun li anjele.

Li Mariae xi la jyal ta anile: ¡Akʼo tunkun yuʼun li Jeovae! Akʼo kʼotuk ta pasel li kʼusi la avale, xi. Vaʼun bat li anjele.

Li Mariae bat ta anil ta sna Isabel. Kʼalaluk la jyaʼi ti kʼoponat yuʼun María li Isabele, li yol xchiʼinoje lik bakʼuk ta skoj muyubajel. Li Isabele noj ta chʼul espiritu, xi la jyalbe li Mariae: Voʼot noʼox toj lek akʼoplal ta skotol li antsetike, xi. Oxib u te la xchiʼin ta naklej Isabel li Mariae, laj ne sut batel ta Nazaret.

Li Mariae poʼot xa xnupun xchiʼuk jun vinik ti jaʼ sbi Josee. Pe kʼalaluk la jyaʼi José ti poʼot xa ta xvokʼ yol li Mariae, la snop ti jaʼ lek mu xnupun xchiʼuke. Pe xi albat yuʼun li yaj-anjel Diose: Mu xa xiʼ cha vikʼ li Mariae. Yuʼun li yol xchiʼinoje jaʼ akʼbil yuʼun Dios, x-utat. Jaʼ yuʼun li María xchiʼuk li Josee nupunik, xchiʼuk noxtok la smalaik chvokʼ li Jesuse.