Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 78

Tsʼib ta yibel na

Tsʼib ta yibel na

¿KʼUSI yakal chkʼot ta pasel liʼe? Li krixchanoetik liʼe yakalik ta mukʼta veʼel. Li ajvalil ta Babiloniae la stak ta ikʼel epal bankilaletik. Yakal ta stunesik li vasoetik pasbil ta kʼanal takʼin, ta sakil takʼin xchiʼuk li tasaetik ti la slokʼesik tal ta xchʼulna Jeova te ta Jerusalene. Pe ta jech noʼox lokʼ tal jun kʼobal, vaʼun lik tsʼibajuk ta yibel na. Xiʼ skotolik.

Belsasar, li smom Nabucodonosore, jaʼ xa ajvalil. Tsots avan sventa akʼo xikʼik tal li spʼijil viniktake. Xi la jyale: Li buchʼu xkʼel yuʼun xchiʼuk x-al yuʼun smelolal li tsʼib liʼe, ta xichʼ ep smoton xchiʼuk jaʼ yoxibal ajvalil chkʼot ta skotol li kʼu smukʼul jventainoje, xi. Pe li kʼusi tsʼibabil ta yibel nae, mi junuk pʼijil vinik kʼel yuʼun mi jaʼuk al yuʼun li smelolale.

Li smeʼ ajvalile la jyaʼi ti xvochlajetike jech oxal och batel ta veʼebal. Xi la jyalbe li ajvalile: Mu xa xiʼ tajek, avokoluk, xut. Ta skotol li krixchanoetik aventainoje, oy jun vinik ti xojtikin li chʼul diosetike. Kʼalaluk ajvalilaj li amukʼtot Nabucodonosore la spas ta bankilal ta spʼijil viniktak li vinik taje. Jaʼ sbi Daniel. Tako ta ikʼel, sventa xa yalbe kʼusi smelolal liʼe.

Jaʼ yuʼun ta anil noʼox la jyikʼik tal li Daniele. Kʼalal laj xaʼox yal Daniel ti mu skʼan li matanaletike, lik yal kʼu yuʼun Jeova la spojbe ajvalilal li smukʼtot Belsasare. Li Daniele xi la jyale: Li amukʼtote toj jtoyobba toʼox tajek. Jech oxal akʼbat stoj smul yuʼun Jeova, xi.

Manchuk mi anaʼoj skotol li kʼusi kʼot ta pasel ta stojolale, yokel to cha toy aba kʼuchaʼal li Nabucodonosore. Avichʼoj tal li vasoetik xchiʼuk li tasaetik ta xchʼulna Jeova xchiʼuk jaʼ te cha uchʼbolaj-o. Amuyubtaoj diosetik ti pasbil ta teʼetike, ta tonetike, jaʼ muʼyuk avichʼoj ta mukʼ li Mukʼul jPasvanej kuʼuntike. Jech oxal li Diose, la stak tal li kʼobal sventa tstsʼiba li kʼopetik liʼe, xut Belsasar li Daniele.

Li kʼusi tsʼibabile jaʼ liʼe, xi li Daniele: MENE, MENE, TEKEL xchiʼuk PARSIN, xi.

MENE: Jaʼ smelolal ti xchapoj Dios ti kʼu sjalil ta xa ajvalilaje xchiʼuk ti yakʼojbe xa slajebe. TEKEL: Jaʼ smelolal ti pʼisbilot xa ta kiloe, jech vinaj ti muʼyuk lek atalelale. PARSIN: Jaʼ smelolal ti chichʼ akʼbel jmedoetik xchiʼuk jpersiaetik li ajvalilal avuʼune, xi.

Kʼalal yakal to chkʼopoj li Daniele li jmedoetik xchiʼuk li jpersiaetike lik stsakik ta kʼop li Babiloniae. La jyuʼuninik li lume xchiʼuk la smilik li Belsasare. ¡Li tsʼib ta yibel nae ta yakʼobalil noʼox kʼot ta pasel! Pe ¿kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolalik li j-israeletik tana ne? Te to ta jchantik, pe jaʼ jchaʼkʼeltikik kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolal li Daniele.

Daniel 5:1-31.