Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 80

Lokʼik ta Babilonia li j-israeletike

Lokʼik ta Babilonia li j-israeletike

LOKʼOBAL xaʼox chib jabil ti kʼalaluk ochik ta Babilonia li jmedoetik xchiʼuk li jpersiaetike. ¡Pe kʼelavil kʼusi yakal chkʼot ta pasel tana un! Jech, li j-israeletike yakal chlokʼik li ta Babiloniae. ¿Kʼuxi kolik? ¿Buchʼu koltavan?

Jaʼ li Ciroe, li ajvalil ta Persiae. Kʼalal jal toʼox tajek skʼan xvokʼ li Ciroe, li Jeovae la jyal ta stojolal Isaías, li yajchʼul alkʼope, ti akʼo xi stsʼiba ta sventa li Ciroe: Cha pas li kʼusi ta jkʼan cha pase. Sventa cha och li ta lume, jamal cha iktabat li tiʼ nae, xi. Jech, jaʼ Ciro li buchʼu beiltasvan sventa ochik li ta Babiloniae. Li jmedoetik xchiʼuk li jpersiaetike ta akʼobaltik ochik batel li ta lume, ochik ta tiʼ na ti jamal iktabile.

Pe Isaías li yajchʼul alkʼop Jeovae la jyal noxtok ti chal mantal Ciro sventa akʼo xichʼ chaʼmeltsanel Jerusalén xchiʼuk li xchʼulnaile. ¿Mi jech van la jyal mantal li Ciroe? Jech. Yuʼun xi la jyalbe li j-israeletike: Batanik ta Jerusalén, ba pasik li xchʼulna Jeova aDiosike. Jech oxal li j-israeletike bat spasik.

Pe mu xuʼ yuʼunik xanvil skotol li j-israeletik ti te oyik ta Babiloniae, yuʼun toj nom li Jerusalene. Toj nat tajek li bee, te nan 800 kilometrouk snatil, pe oy ep j-israeletik ti toj mol-meʼelik xae xchiʼuk noxtok ep buchʼutik ipik, jech oxal mu xa xkʼotik li ta Jerusalene. Oy yan srasonal noxtok. Pe li buchʼu muʼyuk chbatike xi albatik yuʼun li Ciroe: Akʼbeik sakil takʼin, kʼanal takʼin xchiʼuk yan matanaletik li buchʼu tsutik batel sventa chba smeltsanik Jerusalén xchiʼuk li xchʼulnaile, xi.

Jech oxal, li j-israeletik ti tsutik batel ta Jerusalene ep la jyichʼik matanaletik. Jech noxtok akʼbatik yuʼun Ciro li tasaetik xchiʼuk vasoetik ti la slokʼes tal Nabucodonosor ta xchʼulna Jeova ti kʼalaluk la xchikʼ li Jerusalene. Toj ep kʼusitik la xkuchik batel li j-israeletike.

Kʼalal lokʼ xaʼox chanib yual xanavelik li j-israeletike, kʼotik ta Jerusalén jaʼo kʼalal lokʼ xaʼox lek 70 jabil ti la jyichʼ chikʼel komel li jteklume xchiʼuk ti kʼalal mu junuk yajval kome. Pe manchuk mi te xa oy ta slumal li j-israeletike, ta xil svokolik jech kʼuchaʼal ta to jchantike.

Isaías 44:28; 45:1-4; Esdras 1:1-11.