Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 79

Tikʼil ta yut xchʼen leonetik li Daniele

Tikʼil ta yut xchʼen leonetik li Daniele

¡KʼELAVIL, li Daniele oy svokol yileluk! ¡Pe muʼyuk chtiʼat yuʼun li leonetike! ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? ¿Buchʼu la stikʼ li Daniel ta yut xchʼen li leonetike? Jkʼeltikik.

Li ajvalil ta Babilonia tanae jaʼ jun vinik ti jaʼ sbi Darioe. Ta skoj spʼijil xchiʼuk ti lek stalelal li Daniele, lek ch-ilat yuʼun li ajvalile jech oxal vaʼanat ta mukʼta ajvalil ti kʼu yepal sventainoj li Darioe. Ta skoj taje, oy jayvoʼ viniketik ti och yitʼixal yoʼontonik ta stojolal li Daniele, jaʼ yuʼun xi la spasike:

Batik ta stojolal Darío, xi kʼot yalbeike: Ajvalil kuʼunkutik, ta jkʼan jkotolkutik ti xa tsʼiba jun mantal ti akʼo xal ti muʼyuk buchʼu xuʼ skʼopon mi junuk dios mi jaʼuk yan vinik, jaʼ noʼox akʼo xa skʼoponikot ajvalil kuʼunkutik, ti mantal taje akʼo jalijuk 30 kʼakʼal. Mi oy buchʼu muʼyuk ta xchʼun li mantale, akʼo yichʼ tikʼel ochel ta yut xchʼen li leonetike, xiik. Li Darioe mu snaʼ kʼu yuʼun tskʼanik li mantal taje. Pe lek la jyaʼi, jech oxal la stsʼiba li mantale. Li mantal taje mu xa stakʼ jelel.

Kʼalal la jyaʼi Daniel taje, bat ta sna, bat skʼopon Dios jech onoʼox kʼuchaʼal tspasilane. Li chopol viniketike snaʼojik ti muʼyuk ta xikta skʼoponel Jeova li Daniele. Jech oxal xmuyubajik li viniketike, yuʼun chkʼot xa ta pasel yileluk li kʼusi snopoj tspasbeik li Daniele.

Kʼalal la jyakʼ venta li ajvalil Darío ti kʼu yuʼun la jyichʼ tsʼibael li mantale, la sutes yoʼonton. Pe mu xuʼ sjel li mantale, jech oxal persa skʼan xal mantal ti akʼo yichʼ tikʼel ta xchʼen leonetik li Daniele. Pe li ajvalile xi la jyalbe li Daniele: Li Dios avichʼoj ta mukʼe xuʼ ta skoltaot, xi.

Li Darioe tsvul tajek yoʼonton mi jaʼuk x-och svayel li akʼobal taje. Ta sob yokʼomal anil bat ta xchʼen li leonetike. Te cha vil. Xi ch-avane: ¡Daniel, yajtunel kuxul Dios! Li Dios cha vichʼ ta mukʼe, ¿mi la skoltaot li ta leonetike?, xi.

Li Daniele xi la stakʼe: Sventa mu xi stiʼ li leonetike, li Diose la stak tal yaj-anjel, sventa tsmakbe ye li leonetike.

Xmuyubaj tajek li ajvalile. La jyal mantal ti akʼo slokʼesik ta chʼen li Daniele. Vaʼun jaʼ la stikʼ ochel ta xchʼen leonetik li chopol viniketik ti ta ox smil yaʼiik li Daniele. Kʼalal mu to chkʼotik ta lumtik li chopol viniketike ta ora noʼox chʼambil ikʼotik yuʼun li leonetike vaʼun skotolik kʼuxbat sbakilik.

Vaʼun li ajvalil Darioe xi la stsʼibabe skotol li krixchanoetik sventainoje: Tsakik ta mukʼ akotolik li sDios Daniele. Toj mukʼtik skʼelobiltak sjuʼel tspas. Yuʼun la skolta Daniel sventa mu xlaj ta tiʼel ta leonetik, xi.

Daniel 6:1-28.