Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

SVOʼVOKʼAL

Xchukel batel j-israeletik ta Babilonia kʼalal to ta xchaʼvaʼanel li smuroaltak Jerusalene

Xchukel batel j-israeletik ta Babilonia kʼalal to ta xchaʼvaʼanel li smuroaltak Jerusalene

Kʼalaluk te chukulik ta Babilonia li j-israeletike, la jyil epal preva li xchʼunel yoʼontonike. Li Sadrac, Mesac xchiʼuk Abed-negoe la jyichʼik tikʼel ochel ta orno ti xleblun skʼakʼale, pe kuxul lokʼesatik yuʼun li Diose. Ta tsʼakal, kʼalaluk la jyichʼ tsakel ta kʼop yuʼun jmedoetik xchiʼuk jpersiaetik li Babiloniae, li Daniele la jyichʼ jipel ochel ta xchʼen leonetik, pe li Diose la smakbe ye li leonetike, jaʼ jech la jyichʼ chabiel li Daniele.

Ta slajebal ne li ajvalil Ciro ta Persiae la skolta lokʼel li j-israeletike. Jech oxal jaʼo kʼotik ta yosilalik kʼalal lokʼ xaʼox lek 70 jabil ti la jyichʼik chukel batel ta Babiloniae. Li kʼusi baʼyel la spasik ti kʼalaluk kʼotik ta Jerusalene, jaʼ svaʼanel li xchʼulna Jeovae. Pe ta anil noʼox pajtsanbat yabtelik yuʼun li yajkontraike. Jaʼ yuʼun nopol xaʼox van ta 22 jabil svulelik ta Jerusalén kʼalal tsuts yuʼunik svaʼanel li chʼulnae.

Jech noxtok ta jchantik ta sventa Esdras ti sut batel ta Jerusalén sventa ta slekubtas li chʼulnae. Taje kʼot ta pasel kʼalal stsakoj xaʼox 47 jabil stsutsel li chʼulnae. Kʼalal lokʼ xaʼox oxlajuneb jabil skʼotel ta Jerusalén li Esdrase, li Nehemiase koltavan ta svaʼanel li smuroaltak Jerusalene. Skotol li loʼiletik ta SVOʼVOKʼALE jalij 152 jabil.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 77

Mi jaʼuk la skejan snijan sbaik

Li Diose, ¿mi ta van xkolta lokʼel li ta kʼakʼal orno li oxvoʼ jchʼunej mantal keremetike?

LOʼIL 78

Tsʼib ta yibel na

Li j-alkʼop Daniele chalbe smelolal li chanpʼel kʼope.

LOʼIL 79

Tikʼil ta yut xchʼen leonetik li Daniele

Li Daniele laj yichʼ albel ti chichʼ milele. ¿Mi xuʼ van mu jechuk kʼot ta pasel?

LOʼIL 80

Lokʼik ta Babilonia li j-israeletike

Li Ciro ti jaʼ ajvalil ta Persiae la spas li kʼusi albil onoʼox skʼoplale, jaʼ ti ch-och ta Babiloniae, pe li avie yan xaʼo kʼusi chakʼ kʼotuk ta pasel.

LOʼIL 81

Spatoj yoʼontonik ta stojolal Dios

Ta skoj ti jaʼ chchʼunbeik li Diose muʼyuk chchʼunuik junantik smantal krixchanoetik. ¿Mi ta to van staik bendision?

LOʼIL 82

Mardoqueo xchiʼuk Ester

Li Vastie jaʼ toʼox ju kʼupil sba meʼ ajvalil pe akʼo me jech laj stik ta ajvalil Ester li Asuero ¿kʼu yuʼun?

LOʼIL 83

Li smuroaltak Jerusalene

Kʼalal chchavaʼanik li muroe, li j-abteletike tskʼan lek chapal yabtejebik ta kʼakʼal akʼoval