Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 59

Kʼu yuʼun chjatav li Davide

Kʼu yuʼun chjatav li Davide

KʼALAL la xaʼox smil Goliat li Davide ikʼat batel ta stojolal Saúl yuʼun Abner, li bankilal soltaro ta Israele. Li Saule la spas ta bankilal yajsoltaro li Davide xchiʼuk te la jyakʼ nakluk ta sna.

Kʼalaluk sutik tal li soltaroetik ta pas leto ta skontra li jfilistaetike, li antsetike xi chkʼejinike: Li Saule la smil jmil ta voʼ krixchanoetik, jaʼuk li Davide la smil lajunmil, xi chkʼejinik. Li Saule lik itʼixajuk, yuʼun jaʼ mas ta xichʼik ta mukʼ li Davide. Pe Jonatán, li xnichʼon Saule muʼyuk yitʼixal yoʼonton. Skʼanoj li Davide, jech li David eke skʼanoj li Jonatane. Jaʼ yuʼun, la jyalbe sbaik ta melel ti lek ta xil-o sbaike.

Li Davide toj lek snaʼ stijel arpa, jech li Saule toj lek chaʼi li son tstije. Pe oy jun kʼakʼal, ta skoj ti toj ep yitʼixal yoʼonton li Saule oy kʼusi chopol la spasbe li Davide. Kʼalal yakal ta stij arpa li Davide, li Saule la stsak slansa. ¡Ta jpajbe batel li David te ta yibel nae!, xi la jyal Saúl kʼalaluk la sjimbe batel li slansae. Pe li Davide la stsʼebun sba, muʼyuk xkʼot ta stojolal li lansae. Ta mas tsʼakal, li Saule la sjimbe batel li slansae, pe mukʼ xkʼot skʼob noxtok. Li Davide la jyakʼ venta ti skʼan skʼel sba lek ta skotol orae.

¿Mi xvul to ta ajol li kʼusi yaloj ta melel li Saule? La jyal ta melel ti ta xakʼbe yikʼ stseb li buchʼu xmil yuʼun li Goliate. Ta sjalil to ne, li Saule la jyalbe David ti xuʼ xikʼ Mical mi baʼyel la smil 100 ta voʼ jfilistaetike. ¡Nopo xa noʼox avaʼi! Li kʼusi tskʼan Saule, jaʼ ti akʼo smilik li Davide. Pe mu jechuk kʼot ta pasel, li Saule la jyakʼbe yikʼ David li stsebe.

Jun kʼakʼal li Saule la jyalbe Jonatán xchiʼuk yajtuneltak ti tsmil yaʼi li Davide. Pe li Jonatane xi la jyale: Mu kʼusi chopol xa pasbe li Davide. Mu kʼusi chopol spasojbot. Muʼyuk, yuʼun kʼajomal noʼox skoltaojot. La sten xkuxlejal kʼalal la smil li Goliate, kʼalaluk la vil jech la spase, la muyubaj, xi li Jonatane.

Li Saule la xchʼun li kʼusi chal skereme, xchiʼuk la jyal ta melel ti mu kʼusi chopol ta spasbe li Davide. La jyikʼik tal noxtok li Davide, te lik tunuk yan velta ta stojolal Saúl. Pe oy jun kʼakʼal, kʼalal yakal ta stij son li Davide, li Saule la sjimbe batel slansa. Pe li lansae pajal kʼot ta yibel na, yuʼun la stsʼebun sba li Davide. ¡Taje yoxibal xaʼox velta jech kʼot ta pasel! ¡Tana liʼ ne ti Davide ta xakʼ venta ti skʼan xjatave!

Ti ta akʼobal taje bat ta sna li Davide, pe li Saule la stak batel viniketik sventa tsmilik li Davide. Li Micale snaʼoj li kʼusi tskʼan tspas li stote. Jech oxal xi la jyalbe li Davide: Li akʼobal liʼe skʼan xa jatav, yuʼun mi moʼoje chamem cha sakub okʼom. Li akʼobal taje li Micale la sjokʼan yalel ta jun ventana li Davide, jaʼ jech kol batel. Jutuk mu vukub jabil li Davide jaʼ ti bu xlokʼ x-och ta snakʼ sba ta skoj ti Saule.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.