LI SAULE bat xchaʼtsak ta milel li Davide. La jyikʼ batel oxmil yajsoltarotak ti xchanojik lek pas leto sventa chba saʼik li Davide. Kʼalaluk la jyaʼi David li kʼusi tskʼan spas Saule, li Davide la stak batel jpaʼivanejetik sventa chba skʼelik bu spasoj skarpanaik li akʼobal taje. Vaʼun xi la sjakʼbe chaʼvoʼ sviniktake: ¿Buchʼu junukal chba xchiʼinun li ta skarpana Saule?, xi.

Voʼon chbat jchiʼinot, xi li Abisaie. Li Abisaie jaʼ skerem li Sarviae (Zeruyá), li xvix Davide. Kʼalal yakal chvay li Saúl xchiʼuk li sviniktake, li David xchiʼuk li Abisaie ta kʼunkʼun ochik li ta skarpanae. La jyichʼbeik batel li slansae xchiʼuk li yav yaʼal Saúl ti te nopol oy ta sjole. Muʼyuk buchʼu la jyil mi jaʼuk buchʼu la jyaʼi yuʼun ochem lek svayelik.

Kʼelavil li David xchiʼuk li Abisaie. Lokʼemik xaʼox batel, te xaʼox oyik ta jol vits. Li Davide xi la jyapta li bankilal soltaro ta Israele: Abner, ¿kʼu yuʼun muʼyuk cha chabi li ajvalil avuʼune? ¡Kʼelavil! ¿Bu oy li slansa xchiʼuk li yav yaʼale?, xi.

Li Saule to julavel to kʼot. ¿Mi xa vil ti te oy xchiʼuk Abner ta olone? Li Saule la jyojtikinbe ye David, jech oxal xi la sjakʼe: ¿Mi voʼot Davidot?, xi.

Voʼon, ajvalil kuʼun, xi la stakʼ li Davide. Vaʼun li Davide xi la sjakʼe: ¿Kʼu yuʼun cha kʼan cha tsakun ta milel? ¿Kʼusi chopol jpasojbot?, xut. Ajvalil kuʼun, liʼ me kichʼoj li alansae. Tako tal junuk avinik, akʼo tal yichʼ.

Li Saule xi la stakʼe: La xa jsaʼ jmul ta atojolal. Muʼyuk kʼusi lek la jpas, xi. Vaʼun li Davide la stam batel sbe, jech li Saúl eke sut batel ta sna. Pe li Davide xi la jyalbe sbae: Liʼe mu ta sjaliluk ta xi smil li Saule. Skʼan xi jatav batel ta yosilal jfilistaetik, xi. Jech la spas. Li Davide la sloʼla li jfilistaetike xchiʼuk la jyakʼbe xchʼunik ti muʼyuk xa chopol chile.

Ta mas tsʼakal li jfilistaetike muyik batel ta pas leto ta skontra li Israele. Li Saúl xchiʼuk Jonatane te chamik ta pas leto. Taje la jyat-o yoʼonton li Davide, ta skoj taje la stsʼiba jun alakʼ sba kʼejimol, ti jech ta xale: Ta xkat koʼonton ta atojolal kuni amigo Jonatán. ¡Toj echʼ noʼox la jkʼanot!

Kʼalaluk jech kʼot ta pasel taje, li Davide sut batel ta Israel, ta steklumal Hebrón. Jaʼo yakal tspasik leto li viniketik ti tskʼanik ch-och ta ajvalil li Is-bosete, li xnichʼon Saule, xchiʼuk li viniketik ti tskʼanik ch-och ta ajvalil li Davide. Pe jaʼ kuch yuʼun li sviniktak Davide. Yichʼoj 30 jabil kʼalaluk och ta ajvalilal li Davide. Vukub jabil xchiʼuk oʼlol ajvalilaj ta Hebrón. Te vokʼ jayvoʼ xnichʼnabtak li Davide, jaʼ Amnón, Absalón xchiʼuk Adonías.

Ta mas tsʼakal li David xchiʼuk sviniktake bat spojik jun alakʼ sba lum, jaʼ sbi Jerusalén. Joab, ti yan skerem Sarviae, li xvix Davide, jaʼ la sbeiltas li pas letoe. Jech oxal akʼbat smoton yuʼun David, pasat ta bankilal soltaro. Avi tanae, li Davide lik ajvalilajuk ta jteklum Jerusalén.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Crónicas 11:1-9.