Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 70

Jonás xchiʼuk li mukʼta choye

Jonás xchiʼuk li mukʼta choye

KʼELAVIL li vinik te ta voʼe. Yakal ta xil svokol ¿mu jechuk? ¡Ta xbikʼat yuʼun li choye! ¿Mi xa naʼ kʼusi sbi li vinik liʼe? Jaʼ sbi Jonás. Jkʼeltikik kʼuxi la stikʼ sba ta epal vokolil li vinike.

Li Jonase jaʼ yajchʼul alkʼop Jeova. Kʼalal mu toʼox sjaliluk xchamel li jchʼul alkʼop Eliseo xi albat yuʼun Jeova li Jonase: Batan ta mukʼta lum Nínive. Yuʼun toj chopol kʼusitik ta spas li krixchanoetike, jech oxal ta jkʼan chba avalbe yaʼiik ta sventa taje.

Pe li Jonase mu skʼan xbat. Jech oxal muy ta varko ti jot-o bu ta xbate. Li Jeovae muʼyuk lek ta xil ti ta xjatav batel li Jonase. Jaʼ yuʼun la jyakʼ tal jun tsatsal ikʼ. Chmutʼij xa yalel li varkoe yuʼun toj tsots tajek li ikʼe. Xiʼik tajek li j-abteletik ta varkoe, vaʼun la jyapta sdiosik sventa chkoltaatik.

Vaʼun, li Jonase xi la jyale: Li voʼone ta jmuyubta Jeova, jaʼ li Dios buchʼu la spas vinajel xchiʼuk Balumile. Yakal chi jatav, yuʼun mu jkʼan jpas li kʼusi la jyalbune. Jech oxal li j-abteletik ta varkoe xi la sjakʼbeik li Jonase: ¿Kʼusi ta jpasbotkutik sventa chpaj li tsatsal ikʼe?, xiik.

Jipikun yalel ta nab, vaʼun chpaj li nabe, xi li Jonase. Li j-abteletik ta varkoe mu skʼan sjipik, pe kʼalaluk tsatsaj tajek li ikʼe, la sjipik yalel li Jonase. Ta anil noʼox paj li tsatsal ikʼe, jech noxtok li nabe paj ta yukʼlajetel.

Kʼalal och yalel ta voʼ li Jonase, laj ta bikʼel ta jkot mukʼta choy. Pe muʼyuk bu xcham. Oxib kʼakʼal xchiʼuk oxib akʼobal te oy ta xchʼut li choye. Li Jonase chopol chaʼi ti muʼyuk la xchʼunbe smantal li Jeovae. Jaʼ yuʼun, ¿mi xa naʼ kʼusi la spas?

La skʼopon Jeova sventa chalbe ti akʼo xkoltaate. Vaʼun li Jeovae la spas ta mantal li mukʼta choye, jech bat xeta lokʼel ta balumil li Jonase. Ta tsʼakal ne, li Jonase bat ta Nínive. ¿Mi mu jechuk ti chakʼ kiltik ti tsots skʼoplal skʼan jpastik skotol li kʼusi chal Jeovae?

Jonás 1-4.