Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 65

Chchʼak li ajvalilale

Chchʼak li ajvalilale

LI VINIK liʼe, ¿mi xa naʼ kʼu yuʼun tsjat li kʼuʼil liʼe? Albat yuʼun Jeova ti akʼo jech spase. Liʼe jaʼ sbi Ahías (Ahíya), jaʼ jchʼul alkʼop yuʼun Dios. ¿Mi xa naʼ kʼusi jaʼ jun jchʼul alkʼop? Jaʼ li buchʼu kak ch-albat yuʼun Dios li kʼusi chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale.

Liʼe yakal ta xchiʼin ta loʼil Jeroboam li Ahiase. Li Jeroboame jaʼ jun vinik ti la skolta Salomón ta spasel li chʼulnae. Kʼalaluk la snup ta be Jeroboam li Ahiase, oy kʼusi yan x-elan la spas. La slokʼ li x-achʼ kʼuʼ slapoje, vaʼun lik spas ta lajchaʼlik. Xi la jyalbe li Jeroboame: Ichʼo lajunlikuk, xut. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun akʼbat lajunlik li Jeroboame?

Li Ahiase la jyal ti Jeovae ta la xtuchʼbe yabtel ta ajvalilal li Salomone. La jyal noxtok, ti Dios lae ta la xakʼbe lajunvokʼ nitilulal ta Israel li Jeroboame. Taje jaʼ smelolal ti kʼajomal xa noʼox chaʼvokʼ nitilulal ta Israel ta sventain li xnichʼon Salomón, ti jaʼ sbi Roboame (Rehoboam).

Kʼalaluk la jyaʼi Salomón li kʼusi albat yuʼun Ahías li Jeroboame, ilin ta jyalel. Tsmil ox yaʼi li Jeroboame, pe li Jeroboame jatav batel ta Egipto. Ta mas tsʼakal cham li Salomone. Ajvalilaj 40 jabil, pe tana liʼ ne jaʼ xa ch-ajvalilaj li Roboame. Kʼalal te oy ta Egipto li Jeroboame la jyaʼi ti cham xa li Salomone, jech oxal sut tal ta Israel.

Maʼuk lekil ajvalil ti Roboame. Mas to toj simaron, jaʼ xkom to yuʼun li stote. Li Jeroboam xchiʼuk yantik viniketik ti oy yabtelike bat skʼelik li Roboame, bat yalbeik ti akʼo lekuk yoʼonton ta stojolal li krixchanoetike. Pe muʼyuk bu la xchikinta. Yuʼun mas to pas ta simaron. Jaʼ yuʼun li krixchanoetike la svaʼanik ta ajvalil Jeroboam sventa tsventain li lajunvokʼ nitilulal ta Israele, pe li jvokʼ snitilulal Benjamín xchiʼuk li jvokʼ snitilulal Judae jaʼ to chventainatik yuʼun li Roboame.

Li Jeroboame mu skʼan skolta batel steklumal sventa tsmuyubtaik Jeova ta chʼulna te ta Jerusalén. Jaʼ yuʼun la spas chaʼkot chʼiom tot vakax ta kʼanal takʼin, vaʼun jaʼ la jyakʼbe smuyubta li lajunvokʼ nitilulal ta Israele. Ta anil noʼox epaj jpʼaj mantaletik xchiʼuk buchʼutik tspasik kʼusitik chopol.

Chichʼ svokol ek li ajvalilal ti yichʼoj ta venta li chaʼvokʼ nitilulal ta Israele. Mu toʼox chlokʼ voʼob jabil yochel ta ajvalilal li Roboame, li ajvalil ta Egiptoe tal spas leto ta skontra Jerusalén. La jyichʼbeik batel ep skʼulejal li xchʼulna Jeovae. Jech oxal li chʼulnae muʼyuk bu jalij yutsil.

1 Reyes 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.