Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 57

La jyichʼ tʼujel yuʼun Dios li Davide

La jyichʼ tʼujel yuʼun Dios li Davide

¿MI XA vil li kʼusi kʼotem ta pasele? Li kereme la spoj li uni chij ti katsʼbil xaʼox batel yuʼun jkot osoe. Li osoe la skatsʼ batel li uni chije, yuʼun ta ox stiʼ. Pe li kereme la stijlu batel, kʼalal ta xaʼox stiʼ li uni chije, li kereme la spojbe lokʼel ta ye. ¡Kʼalal vaʼi li osoe, li kereme la smil! Jun velta noxtoke la spoj jkot chij ti ta xaʼox xlaj ta tiʼel ta leone. ¿Mi mu jechuk cha vil ti toj tsots yoʼonton li kerem ta sventa li kʼusitik spasoje? ¿Mi xa naʼ buchʼu li kerem liʼe?

Jaʼ li kerem vinik Davide. Te nakal ta jteklum Belén. Li smukʼtote jaʼ Obed, li skeremik Rut xchiʼuk Booze. ¿Mi xvul to ta ajol buchʼutik taje? Li stot Davide jaʼ Isaí (Jesé). Li Davide jaʼ yabtel skʼelbel xchij li stote. Kʼalaluk vokʼ li Davide, echʼ xaʼox lajuneb jabil ti tʼujat yuʼun Jeova sventa ch-och ta ajvalilal li Saule.

Kʼot skʼakʼalil ti xi albat yuʼun Jeova li Samuele: Tsako batel jutebuk li aseite chiʼmuan yikʼe, batan ta Belén te ta sna Isaí. Yuʼun jtʼujojbe jun xnichʼon sventa ch-och ta ajvalilal. Li Samuele la jyil Eliab, li sbankilal kerem Isaie, kʼalaluk la jyile xi la jyalbe sbae: Ta melel jaʼ tʼujbil liʼe, xi. Pe li Samuele xi albat yuʼun li Jeovae: Mu xa kʼelbe li snatile mi jaʼuk xa kʼelbe li yutsile. Yuʼun muʼyuk bu jtʼujoj sventa ch-och ta ajvalilal.

Jech oxal li Isaie la jyikʼ tal yan xnichʼon ti jaʼ sbi Abinadabe, la jyakʼ ta stojolal Samuel. Pe li Samuele xi la jyale: Leʼe maʼuk stʼujoj Jeova noxtok, xi. Ta mas tsʼakal li Isaie la jyikʼ tal li Samae, li yan xnichʼon noxtoke. Li Samuele xi la jyale: Leʼe maʼuk stʼujoj Jeova noxtok, xi. Li Isaie la jyikʼ tal vukvoʼ xnichʼnabtak ta stojolal Samuel, pe ti Jeovae mi junuk buchʼu la stʼuj. Li Samuele xi la sjakʼe: ¿Mi jaʼ skotol anichʼnabtak liʼe?, xi.

Te to li mas kʼoxe. Pe lokʼem batel ta xchabiel chij, xi li Isaie. Kʼalal la jyikʼik tal li Davide, li Samuele la jyakʼ venta ti alakʼ sbae. Jaʼ liʼe, xi li Jeovae. Malbo Aseite ta sjol, xi. Li Samuele la smalbe. Ta mas tsʼakal, li Davide ch-och ta ajvalil ta Israel.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.