Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 45

Xtuchʼel li ukʼum Jordane

Xtuchʼel li ukʼum Jordane

¡KʼELAVIL! ¡Li j-israeletike yakal chtuchʼik li ukʼum Jordane! Pe ¿bu oy li voʼe? Lek toʼox jlikele noj ta jmoj li ukʼume yuʼun jaʼo yorail chakʼ tajek voʼ. ¡Pe li voʼe chʼabal xa te! ¡Li j-israeletike yakal chanavik ta takin balumil jech kʼuchaʼal xanavik ta Tsajal Nabe! ¿Bu bat skotol li voʼe? Jkʼeltikik.

Kʼalaluk kʼot yorail chtuchʼik ukʼum Jordán li j-israeletike, li Jeovae la jyalbe Josué ti akʼo xi xalbe li jteklume: Li paleetike skʼan xkuchik batel li xkaxail smantal Diose xchiʼuk skʼan ti jaʼ jbabe xbatik kuʼuntike. Kʼalal mi la stekʼan yokik ta yut ukʼum Jordane, ta xpaj li yok ukʼume.

Vaʼun li paleetike la xkuchik li xkaxail smantal Diose, jaʼ jbabe batel yuʼunik. Kʼalaluk kʼotik ta ukʼum Jordán li paleetike, ochik ta yut voʼ. Toj tsots yok xchiʼuk toj nat li ukʼume. ¡Pe jaʼ noʼox ti kʼalal la stikʼ yokik li paleetike, paj ta anil li yok ukʼume! ¡Jaʼ skʼelobil juʼelal! Li voʼe ta akʼol to la stsʼan sba, yuʼun ti Jeovae la smakbe yok. ¡Takin kom li ukʼume!

Li paleetik ti xkuchojik batel li xkaxail smantal Diose, bat svaʼan sbaik ta oʼlol takin ukʼum. ¿Mi xa vil ti te oyik ta lokʼole? ¡Kʼalaluk jaʼo te oyike, skotol li j-israeletike lik jelavikuk ta jot ukʼum kʼalaluk takijem xaʼoxe!

Kʼalal jelavik xaʼox skotolik ta jot ukʼume, li Jeovae la jyalbe Josué ti akʼo xi xalbe lajchaʼvoʼ tsatsal viniketike: Batanik ti bu oy li paleetik ti xkuchojik li xkaxail smantal Diose. Tsobik tal lajchaʼpʼejuk ton, te xa vakʼik ti bu ch-echʼ avuʼunik akʼobale. Yuʼun mi la sjakʼik ta tsʼakal li avalab anichʼnabik kʼusi jaʼ smelolal li tonetike, skʼan xa valbeik ti paj yok li ukʼum Jordán kʼalaluk te jelav li xkaxail smantal Diose. ¡Li tonetike ta svules ta ajolik li skʼelobil juʼelal liʼe!, xi. Jech ek, li Josuee la stsob lajchaʼpʼej ton ta yut ukʼum ti bu toʼox oy li paleetike.

Ta slajebal xa ne, li Josuee xi la jyalbe li paleetik ti xkuchojik xkaxail smantal Diose: Lokʼanik tal li ta Jordane. Kʼalal lokʼemik xaʼox li paleetike, lik xanavuk li yok ukʼume.

Josué 3:1-17; 4:1-18.