Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 44

La snakʼ jpaʼivanejetik li Rahabe

La snakʼ jpaʼivanejetik li Rahabe

LI VINIKETIK liʼe oy svokolik. Sventa mu xichʼik milele, skʼan xjatavik. Jaʼ j-israeletik ti chpaʼivanike. Li ants te chkoltavane jaʼ sbi Rahab. Li sna Rahabe stsakoj sba xchiʼuk smuroal li lum Jericoe. Jkʼeltikik kʼuxi kʼot ta pasel li kʼusitik taje.

Poʼot xa xjelavik ta jot ukʼum Jordán li j-israeletike xchiʼuk poʼot xa x-ochik li ta yosilal Canaane. Pe kʼalal mu to ch-ochik batele, la stak batel chaʼvoʼ jpaʼivanejetik li Josuee. Xi la jyalbe batele: Bat kʼelik kʼu x-elan li balumile xchiʼuk li lum Jericoe.

Kʼalaluk ochik ta lum Jericó li jpaʼivanejetike, te batik ta sna Rahab. Pe oy buchʼu xi la jyalbe li ajvalil ta Jericoe: Ta akʼobal naxe, tal chaʼvoʼ j-israeletik sventa tspaʼiik li balumile. Kʼalal la jyaʼi li ajvalile, la stak batel viniketik ta sna li Rahabe, xi la jyalbe batel mantale: ¡Lokʼeso li viniketik ti liʼ oy avuʼun ta anae! Pe, li Rahabe te snakʼoj ta sjol sna. Jaʼ yuʼun xi la jyale: Ay viniketik liʼ ta jnae, pe mu jnaʼ bu likemik tal. Lokʼik batel kʼalal ch-ikʼub xaʼoxe, kʼalal mu toʼox chmak li yochebal li jteklume. ¡Ta xa taik ta be mi ta anil cha batike!, xi. Jech oxal li viniketike la stambeik batel anil.

Kʼalal batike, muy batel ta anil ta sjol sna li Rahabe. Xi la jyalbe li jpaʼivanejetike: Jnaʼoj ti ta xa yakʼboxuk Jeova li balumil liʼe. La jkaʼikutik ti kʼalal la lokʼik tal ta Egiptoe, la stakijes li Tsajal Nabe, xchiʼuk noxtok kabinojkutik ti la amilik li ajvalil Sehón xchiʼuk li Oge. Voʼone la jkakʼ ta ilel slekil koʼonton ta atojolalik, jaʼ yuʼun, avokolikuk, akʼo ta ilel slekil avoʼontonik ta jtojolal ek. Kuxul iktabikun li jtote, li jmeʼe xchiʼuk li jchiʼiltak ta vokʼele.

Li jpaʼivanejetike la jyalik ti jech ta spasike, pe oy kʼusi skʼan spas li Rahabe. Tsako li tsajal chʼojon liʼe, chuko ta aventana, xi li jpaʼivanejetike, xchiʼuk tsobo tal skotol li avutsʼ avalal liʼ ta anae. Kʼalal ta xtal ochkunkutik li ta lum Jericoe, mi la jkilkutik li tsajal chʼojone, muʼyuk buchʼu ta jmilkutik li ta anae. Kʼalaluk sutik batel ti bu oy Josué li jpaʼivanejetike, la xchapbeik skotol li kʼusitik kʼot ta pasele.

Josué 2:1-24; Hebreos 11:31.