Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 49

Paj ta xanvil li Kʼakʼale

Paj ta xanvil li Kʼakʼale

KʼELAVIL li Josuee. Yakal jech ta xal: ¡Kʼakʼal, mu xa xanav! Vaʼun paj ta xanvil li Kʼakʼale. Te kom ta oʼlol vinajel sjunul kʼakʼal li Kʼakʼale. ¡Taje jaʼ la spas Jeova! Pe jkʼeltikik kʼu yuʼun tskʼan Josué ti akʼo xojobinajuk-o sakilal li Kʼakʼale.

Kʼalal li voʼob chopol ajvaliletik ta Canaán ba spasik leto ta skontra li Gabaone, li jgabaonetike la stakik batel jun vinik sventa xbat skʼan tal koltael ta stojolal Josué. ¡Laʼ koltaunkutik ta anil! ¡Laʼ pojunkutik! Yuʼun skotol li ajvaliletik ta toyolaltike stsoboj sbaik tal skotolik sventa tsmilik li avajtuneltake, xi li vinike.

Ta anil noʼox batik li Josué xchiʼuk li yajsoltarotake. Sjunul akʼobal la xchan yokik. Kʼalal kʼotik ta Gabaone, li yajsoltarotak li voʼob ajvalile xiʼik, jech lik jatavikuk. Vaʼun ti Jeovae la jyakʼ yaluk tal ta vinajel mukʼtik bot, ta skoj taje epal soltaroetik cham, jaʼ jutuk noʼox milvanik li yajsoltarotak Josuee.

Li Josuee la jyakʼ venta ti chmal xa batel li Kʼakʼale. Ta x-ikʼub, vaʼun li yajsoltarotak li chopol ajvaliletike ta xjatavik. Jaʼ yuʼun ti Josué la skʼopon Jeova, vaʼun xi la jyale: ¡Kʼakʼal, mu xa xanav! Kʼalal xojobinaj-o sakilal li Kʼakʼale, li j-israeletike tsuts yuʼunik lek li pas letoe.

Oy to ep chopol ajvaliletik ta Canaán ti skontrainoj li slumal Diose. Jalijik vakib jabil ta smilel 31 ta voʼ ajvaliletik ta Canaán li Josué xchiʼuk li yajsoltarotake. Kʼalaluk laj spasik taje, li Josuee la xchʼak li yosilal Canaán sventa li juju vokʼ nitilulal ta Israel ti chtun yuʼunik balumile.

Echʼ ep jabiletik, vaʼun ti Josuee cham kʼalaluk yichʼoj 110 jabile. Kʼalaluk kuxul toʼox li Josué xchiʼuk li yamigotake, li krixchanoetike chchʼunbeik toʼox smantal li Jeovae. Pe kʼalal chamike, li krixchanoetike lik spasik li kʼusi chopole xchiʼuk lik stikʼ sbaik ta vokolal. Jaʼ to chtun xa yuʼunik li koltael yuʼun Diose.

Josué 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Jueces 2:8-13.