Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 50

Chaʼvoʼ antsetik ti mu snaʼ xiʼike

Chaʼvoʼ antsetik ti mu snaʼ xiʼike

KʼALAL la stikʼ sbaik ta vokolal li j-israeletike, la skʼanik koltael ta stojolal Jeova. Akʼbatik jbabeetik yuʼunik ti mu snaʼ xiʼike, jaʼ jech koltaatik. Li Vivliae ta sbiiltas jchapanvanejetik. Li Josuee jaʼ baʼyel echʼ ta jchapanvanej, laj ne, echʼik noxtok Otoniel, Eod xchiʼuk Samgar. Pe oy chaʼvoʼ antsetik li buchʼutik la skolta Israele, li antsetik taje jaʼ sbi Débora xchiʼuk Jael.

Li Deborae jaʼ jchʼul alkʼop ants. Ch-akʼbat aʼyejetik yuʼun Jeova sventa ta xal kʼusi ta xkʼot ta pasel ta mas tsʼakal, vaʼun li Deborae ta xalbe krixchanoetik li kʼusi la jyal Jeovae. Li Deborae jaʼ jchapanvanej xtok. Te chchoti ta jtekʼ xan ta vitstikaltik, vaʼun li krixchanoetike te chbatik ta stojolal sventa chchapanbat skʼopik.

Taje jaʼo ochem ta ajvalilal ta yosilal Canaán li Jabine. Oy 900 ta kʼot skaro sventa spasobil leto. Ep xa j-israeletik kʼotemik ta mosovil ta stojolal li Jabine yuʼun toj echʼem xuʼ yuʼun li yajsoltarotake. Li bankilal ta yajsoltarotak li Jabine jaʼ sbi Sísara.

Jun kʼakʼal li Deborae la stak ta ikʼel li jchapanvanej Baraque, xi la jyalbee: Li Jeovae xi yaloje: Tsobo batel lajunmil viniketik, ikʼo batel ta vits Tabor. Te ta xkikʼbot tal li Sisarae. Voʼon ta xkakʼbot ta akʼob xchiʼuk li yajsoltarotake.

Li Deborae xi albat yuʼun li Baraque: Mi cha bate chi bat un bi, xi. Li Deborae chbat xchiʼin, pe xi la jyalbe li Baraque: Jaʼ noʼox mu me voʼotukot ichʼbil ta mukʼ cha kʼot un, yuʼun li Jeovae jaʼ chakʼbe ta skʼob jun ants li Sisarae, xut. Jech chkʼot ta pasel.

Li Baraque yal tal li ta vits Tabor sventa tsnup ta be yajsoltarotak li Sisarae. Muʼyuk buchʼu smalaoj, li Jeovae la jyakʼ chʼiuk jun ukʼum vaʼun ta skoj taje ep jikʼavik. Li Sisarae yal ta skaro vaʼun jatav batel.

Mu jaluk, li Sisarae te kʼot ta skarpana Jael. La jyakʼ ochuk ta yut sna xchiʼuk la jyakʼbe yuchʼ jutuk xchuʼ vakax. Ta skoj taje tal-o svayel, jech oxal mu jaluk och svayel. Vaʼun li Jaele la stsak jun teʼ ti lek tsʼubtsʼub sniʼ ti snitoj-o skarpanae, la spajbe ta sjol. ¡Ta mas tsʼakal ne, kʼalaluk te kʼot li Baraque, li Jaele la jyakʼbe yil ti chamem xa li Sisarae! Li kʼusi la jyal Deborae kʼot ta pasel.

Ta slajebal xa ne la jyichʼ milel li ajvalil Jabine; lek kʼu sjalil la jyilik lekilal li j-israeletike.

Jueces 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.