Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 40

La smaj mukʼta ton li Moisese

La smaj mukʼta ton li Moisese

ECHʼ jayib jabiletik... ¡25, 30, 35, 39 jabil! Li j-israeletike te to oyik ta taki xokol balumil. Pe ti kʼu sjalil taje te xchiʼuk-o slumal li Jeovae. La smakʼlin ta mana. Ta jvol tok tsbeiltas ta kʼakʼaltik li slumale xchiʼuk noxtok ta jvol kʼokʼ tsbeiltas li ta akʼobaltike. Muʼyuk chlaj li skʼuʼike xchiʼuk muʼyuk bu tsitub li yokike.

La xa stsak 40 jabil slokʼelik ta Egipto li j-israeletike, jaʼ xa sba yuilal li jabil taje. Liʼ xa oyik xtok ta Cadese. Liʼ toʼox oyik kʼalal takatik batel li lajchaʼvoʼ jpaʼivanejetik ta Canaane, taje stsakoj xa 40 jabil. María, li xvix Moisese, te cham ta Cades. Jech kʼuchaʼal ta baʼyuke, tanae oy skʼopik noxtok.

Muʼyuk bu staik voʼ li krixchanoetike. Lik skʼanik parte ta stojolal Moisés. ¿Kʼu yuʼun la alokʼesunkutik tal ta Egipto sventa chtal avakʼunkutik li ta chopol balumil ti mu kʼusi snaʼ xchʼie? Mu kʼusi oy, muʼyuk ikuxetik, tsʼusubetik, mi jaʼuk karanatoetik. Mi jaʼuk voʼ sventa chichʼ uchʼel, xiik.

Kʼalal Moisés xchiʼuk Aarón bat spasik orasion ta chʼulna pasbil ta nukule, xi albat yuʼun Jeova li Moisese: Tsobo li jteklume. Vaʼun ta sat skotol li jteklume kʼopono li mukʼta ton leʼe. Te chlokʼ voʼ sventa li krixchanoetike xchiʼuk sventa li stsʼunbol chonike.

Jech oxal la stsob krixchanoetik li Moisese, xi la jyale: ¡Krixchanoetik ti muʼyuk apatoj avoʼontonik ta Jeovae, aʼyo avaʼiik! ¿Mi yuʼun cha kʼanik ti voʼon xchiʼuk Aarón ta jlokʼeskutik tal voʼ liʼ ta chʼene?, xi. Li Moisese la smaj ta snamteʼ chib velta li mukʼta tone, vaʼun tsots lokʼ tal yok li voʼe. Oy voʼ sventa skotol li krixchanoetike xchiʼuk sventa skotol li stsʼunbol chonike.

Pe ti Jeovae ilin ta stojolal Moisés xchiʼuk Aarón. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? Yuʼun li Moisés xchiʼuk Aarone la jyalik ti jaʼ stukik ti buchʼu ta slokʼesik voʼe. Pe ta melel jaʼ Jeova li buchʼu la slokʼese. Ta skoj ti muʼyuk jamal la jyalik buchʼu la jyakʼ lokʼuk li voʼe, ta x-akʼbat stoj smulik yuʼun Jeova. Muʼyuk cha votesik ta yosilal Canaán li jlumale, xi li Jeovae.

Vaʼun lokʼik batel li ta Cadese. Ta tsʼakal ne kʼotik ta vits Hor. Te ta jol vits cham li Aarone. Yichʼoj 123 jabil kʼalal chame. La jyat tajek yoʼontonik li j-israeletike, 30 kʼakʼal la jyokʼtaik li Aarone. Eleazar, li xnichʼon Aarone, jaʼ och ta mero bankilal pale yuʼun li jteklum Israele.

Números 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5; Nehemías 9:21.