Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 34

Achʼ veʼlil

Achʼ veʼlil

¿MI XA naʼ kʼusi yakal tstsobik li krixchanoetike? Xkoʼolaj kʼuchaʼal taiv. Sak, joy xchiʼuk xkoʼolaj kʼuchaʼal bikʼit yanal teʼ. Pe maʼuk taiv, leʼe stakʼ lajesel.

Jutuk xa mu junuk u slokʼelik tal ta Egipto li j-israeletike. Teik ta taki xokol balumil. Tee mu xchʼi lek veʼlil, jech oxal xi la jyalike: Jaʼ lek ti teuk la jyakʼ chamkunkutik ta Egipto li Jeovae. Tee chaʼa chi veʼkutik ti kʼuyepal xal koʼontonkutike.

Jech oxal xi la jyal ti Jeovae: Ta xkakʼ yaluk tal veʼlil ta vinajel. Jaʼ yuʼun la jyakʼ yaluk tal. Ta sob yokʼomal, kʼalal la jyilik li j-israeletik li kʼusi sak ta balumile, xi la sjakʼbe sbaike: ¿Kʼusi leʼe?, xiik.

Xi la jyal li Moisese: Liʼe jaʼ li veʼlil la jyakʼboxuk Jeova sventa cha lajesike. MANA la jyakʼbeik sbi. Li manae lek chiʼ ta veʼel jech kʼuchaʼal bikʼtal vaj ti yichʼoj pome.

Li Moisese xi la jyalbe li krixchanoetike: Ti kʼuyepal cha lajesik ta jujuntale jaʼ jech yepal xa tsobik. Jech oxal, ta jujun sob ta stsobik ti kʼuyepal chtun yuʼunike. Vaʼun kʼalaluk chkʼixnaj tal li Kʼakʼale, li mana te chkom ta lumtike ta x-unij.

Xi la jyal noxtok li Moisese: Mu me buchʼu skʼej mana sventa ta yokʼomal. Pe oy jlom la skʼejik. ¿Mi xa naʼ kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal ta skʼejik li manae? ¡Ta sob yokʼomale oy xaʼox xuvital xchiʼuk tu xaʼox!

Pe ti Jeovae la jyal ti oy jun kʼakʼal ta xemana ti xuʼ stsobik sventa chib kʼakʼale. Taje jaʼ ta svakibal kʼakʼal. Li Jeovae la jyal ti akʼo skʼejik uni jutebuk mana sventa ta yokʼomale, yuʼun muʼyuk xa ta xakʼ yaluk tal li ta svukubal kʼakʼale. ¡Kʼalal tskʼejik ta svukubal kʼakʼal li manae, muʼyuk bu ta x-och xuvital xchiʼuk muʼyuk bu ta xtuib! ¡Taje jaʼ yan skʼelobil sjuʼelal Jeova!

Ti kʼu sjalil te oyik ta xokol balumil li j-israeletike naka mana la slajesik.

Éxodo 16:1-36; Números 11:7-9; Josué 5:10-12.